Поређење

Из Википедије, слободне енциклопедије

Поређење или компарација (лат. comparatio) је стилска фигура, која настаје када се нешто с нечим пореди на основу заједничких особина. Састоји се из три члана:

  1. главног предмета (који се пореди);
  2. предмета са којим се пореди;
  3. везника (копулета) као (не мора увек бити присутан).

Тај средњи члан (заједничка особина) јесте и најважнији члан поређења, јер од њега зависи да ли се два предмета могу логички поредити, тј. да ли постоји заједнички склад међу њима.

Примери:

„Очи су јој као две звезде.
Њена коса је мекана као свила.
Брз као стрела.
Кад љубим њене усне као да љубим анђела.

Ако тог склада нема, поређење неће ваљати. Нпр:

„Хуманизам и ренесанса су букнули као пожар и захватили сву Европу."

Пре свега нетачно је да су та два покрета избила одједном ("букнула"), они су се пре „разгоревали“, затим - „букне као пожар нешто што разара, што уништава (рат, куга итд.), а ови покрети су били стваралачки и њих би било боље упоредити с благотворном сунчаном светлошћу која обасјава све куткове на земљи.

Поређењем се постиже конкретизација слике, јер се неки предмет пореди с неким познатијим или изразитијим предметом.

"Ко свилене нити што их паук сатка,
по дрвећу виси месечине вео." (Алекса Шантић)