РНК гени човека

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

РНК гени човека су гени чији су крајњи продукти непреводиви РНК молекули. Процена је да постоји између 2000 и 3000 РНК гена; односно ови гени обухватају око 10 процената хуманог генома.

Нису сви РНК гени функционални. Поред њих постоји и известан број псеудогена, као и фрагмената гена.

РНК гени човека имају функцију у производњи молекула РНК, који учествују у процесу синтезе протеина. Директну улогу у транслацији иРНК имају фамилије рРНК и тРНК гена и због тога су посебно значајне. Поједине фамилије РНК помажу сазревању других врста РНК тако што исецају и модификују одређене базе. Друга важна улога молекула РНК је регулација генске експресије.

Гени за рибосомалну РНК[уреди]

У цитоплазми еукариотских организама издвојена су четири типа рРНК:

1) 28С,
2) 5.8С и
3) 5С рРНК који су део велике подјединице рибозома и
4) 18С рРНК која улази у малу подјединицу рибозома.
Сребром обојена структура представља регионе организаторе нуклеолуса (стрелица).

Молекули 28С, 5.8С и 18С кодирани су од једне транскрипционе јединице. Та јединица, рРНК ген, је сегмент у виду 30-40 тандемских (групних) понавака. Око ових региона формиран је и нуклеолус. Због тога су ови региони познати као региони организатори нуклеолуса (НОР-ови; nucleolus organizer regions).

Региони организари нуклеолуса (NOR) су региони на хромозомима, који имају важну улогу у формирању нуклеолуса. У хуманом геному, НОР-ови се налазе на кратким крацима акроцентричних аутозома 13, 14, 15, 21 и 22. То су гени РНР1, РНР2, РНР3, РНР4 и РНР5.[1]

Гени за 5С РНК лоцирани су у виду више копија на региону хромозома 1q близу теломере. Ту је смештено између 200 и 300 правих 5С гена.

рРНК фамилију гена сачињава између 700 и 800 гена који су организовани у тандеме који се узаступно понављају. Овако бројно присуство рРНК гена објашњено је потребом ћелије за рибозомима, где ће бити извршена синтеза протеина. Поред правих, пронађен је и велики број псеудогена сродним рРНК генима.

Гени за транспортне РНК[уреди]

Хумани геном садржи 500 гена који кодирају тРНК и 324 тРНК псеудогена. тРНК гени могу бити груписани у 49 фамилија, колико је и издвојено појединачних молекула тРНК у цитоплазми.

Генски локуси који детерминишу синтезу тРНК налазе се на свим хромозомима, изузев на хромозому број 22 и Y хромозому. Већи број локуса пронађен је груписан на хромозомима број 6 и 1. На ужем региону хромозома број 7 налази се 18 од укупно 30 тРНК гена за аминокиселину цистеин.

Осим тРНК и рРНК и многе друге класе РНК имају функцију у експресији гена, као што су снРНК, сноРНК, миРНК, антисенс РНК и др.

Гени за снРНК и сноРНК су две фамилије гена, чији локуси су расути у геному. Према подацима из 2003. године, у хуманом геному налази се око 200 гена за микро РНК и око 1500 антисенс РНК гена.

Референце[уреди]

Литература[уреди]

  • Хумана генетика, ауторизована скрипта за студенте I године. проф. др Радивоје Паповић, проф. др Љиљана Луковић, проф. др Ивана Новаковић, проф. др Мирсанда Станић, доц. др Вера Буњевачки, доц. др Сузана Цвјетићанин, доц. др Оливер Стојковић