Разговор:Јемство (кривично процесно право)

Садржај странице није подржан на другим језицима
С Википедије, слободне енциклопедије

Kaucija je:

  1. svaka vrsta ličnog ili realnog jemstva za izvršenje neke obaveze
  2. jemstvo koje treća lica daju banci prilikom dodjeljivanja bankarskog kredita (zajmova) nekom od klijenata banke
  3. kada dužnik daje povjeriocu izvjesnu sumu novaca (ili drugih zamjenjivih stvari) kao garanciju da će izvršiti svoju ugovornu obavezu

Kaucija se razlikuje od jemstva i zaloga. Jemstvo je, naime, tuđa lična obaveza, a zalog se daje za pojačanje sigurnosti novčanog duga.

Kaucija (енгл. security, caution money, нем. Kaution) kao termin u privrednom prometu ima vrlo široko značenje. Kaucija označava svaku vrstu osobnog ili stvarnog jamstva za izvršenje neke obveze. Tako u mnogim zemljama označava bankarske garancije, pri čemu banka jamči trećoj osobi da će neki njen klijent izvršiti svoju novčanu ili neku drugu obvezu.

S druge strane, kaucija može značiti i jamstvo koje treće osobe daju banci prilikom dodjeljivanja bankarskih zajmova nekom od bankinih klijenata. Najčešće se, međutim, kaucija pojavljuje kad dužnik daje onom kome duguje veliku svotu novca ili vrijednosne papire kao jamstvo da će izvršiti svoju ugovornu obvezu. Ta svota se vraća davaocu kaucije u trenutku kad izvrši svoju ugovornu obvezu, dok je u suprotnom zadržava primalac kaucije. Time se i kaucija, u privrednom prometu, pojavljuje kao jedno od sredstava za osiguranje izvršenja ugovornih obveza, osobito budućih, npr. za potraživanje naknade štete koja bi mogla nastati na iznajmljenoj stvari.[1]

  1. ^ Rječnik trgovačkog prava u izdanju Masmedia

fa:وثیقه