Ролова теорема

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Геометријска интерпретација Ролове теореме: Ако функција задовољава услове теореме (непрекидна на интервалу [a, b], и диференцијабилна на интервалу (a, b)), тада постоји тачка c, у интервалу (a, b), таква да је тангента функције у тој тачки водоравна.

У анализи, грани математике, Ролова теорема тврди да ако је f реална функција, непрекидна на затвореном интервалу [a, b], диференцијабилна на отвореном интервалу (a, b), и ако је f(a) = f(b), тада постоји тачка c из отвореног интервала (a, b), таква да је f′(c) = 0.