ТАТА Кутија

С Википедије, слободне енциклопедије

ТАТА Кутија је секвенца која кодира за неопходан протеин који је битан у формирању машинерије за иницијацију којом управља ензим РНК Полимераза II. Међутим, ензим РНК полимераза II не може самостално да препозна ТАТА Кутију, већ су потребни транскрипциони фактори који помажу при томе.

Транскрипциони фактори који препознају ТАТА Кутију су ТФIIБ, ТФIIД, ТФIIФ, ТФIIЕ и ТФIIХ. Према номенклатури, транскрипциони фактори се обележавају са ТФ, што стоји за транскрипциони фактор, II за РНК полимеразу II, док су Б, Д, Ф, Е и Х индивидуални фактори.

TATA Кутија се налази на молекулу ДНК између -31 и -25.

Литература[уреди | уреди извор]

 • Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
 • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
 • Лазаревић, М: Огледи из медицинске генетике, Београд, 1986.
 • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
 • Матић, Гордана: Основи молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
 • Прентис С: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
 • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
 • Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
 • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
 • Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.
 • Шербан, Нада: ћелија - структуре и облици, ЗУНС, Београд, 2001