Рибонуклеинска киселина

Из Википедије, слободне енциклопедије
Пре-мРНК. Приказане су базе (светло зелено) и основа полимера (плаво).

Постоје две врсте нуклеинских киселина:РНК и ДНК. ДНК је носилац наследних информација у ћелији. РНК учествује у преношењу тих информација и њиховом превођењу у протеине.

Примарна и секундарна структура РНК[уреди]

У изградњи молекула РНК (рибонуклеинске киселине) учествују пентозни шећер рибоза, пуринске базе аденин и гуанин и пиримидинске базе, цитозин и урацил, који је карактеристичан за рибонуклеинске киселине.

РНК су једноланчани молекули који настају тако што се нуклеотиди повезују фосфодиестарским везама чинећи тако примарну структуру РНК. Природа ових веза је иста као у ДНК, само што уместо дезоксирибозе учествује рибоза. Унутар ових једноланчаних молекула комплементарне базе могу да награде краће или дуже дволанчане, спирализоване делове спајајући се водоничним везама (аденин је везан двоструком водоничном везом са урацилом, док је гуанин везан троструком везом са цитозином). Ти дволанчани делови чине секундарну структуру РНК.

Врсте и улоге РНК[уреди]

По улози коју у ћелији имају и по свом просторном изгледу, РНК се дели на:

Све три врсте настају преписивањем (транскрипција) одређених делова једног ланца ДНК, односно преписивањем гена. Тако да РНК представљају копије појединих гена.

Информациона РНК настаје преписивањем структурних гена који садрже упутство за синтезу протеина. Улога и-РНК је да то упутство (информацију) за синтезу протеина пренесе до рибозома (место синтезе протеина). Синтеза и-РНК почиње онда када је ћелији потребан неки протеин, а када се обезбеди довољна количина протеина иРНК бива разграђена.

Транспортна РНК настаје преписивањем мале групе специфичних гена. Транспортна РНК има двоструку улогу: преводи упутство за синтезу протеина са и-РНК у редослед аминокиселина у протеину и преноси аминокиселине до рибозома.

Рибозомска РНК настаје преписивањем гена који се заједнички називају »организатори једарцета«. Њена улога је да заједно са одређеним протеинима награди рибозоме.

Ћелије једног организма се међусобно разликују по и-РНК и т-РНК које садрже док су р-РНК и ДНК у свим ћелијама једног организма исте.

Спољашње везе[уреди]