Трансцендентно

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search

Трансцендентно је у филозофији сазнања, оно што прелази (трансцендује) границе емпиријског искуства и рационалног сазнања.

Трансцендентно је оно што прелази подручје човекове свести, што је онострано, оносветско, што надилази могућности схватања. У метафизици и теологији, онострани, натприродни, надискуствени свет.

rouzin svel