ЦЕР-203

Из Википедије, слободне енциклопедије
ЦЕР-203
Блок дијаграм

ЦЕР (Цифарски Електронски Рачунар) модел 203 је рани дигитални рачунар развијен у институту Михајло Пупин а намењен за пословну обраду података:

  • у банкама: за обраду платног промета, главне књиге, жиро рачуна, штедње, девизног пословања, обрачун камата, израду амортизационих планова и статистичких прегледа и слично.
  • у привредним организацијама: за планирање и управљање производњом, обраду и прогнозирање тржишта, контролу праћења залиха, обраду пословно финансијске документације и моделирање процеса
  • у комуналној привреди: за обрачун утрошка воде и електричне енергије, станарина, за израду разних прегледа и спискова и за техничке прорачуне и пројектовање
  • у грађевинарству: за планирање по методи мрежног планирања, праћење материјалног пословања, погонско књиговодство и обрачун по економским јединицама
  • у трговинским предузећима: за фактурисање са свим потребним обрачунима, анализу тржишта, праћење залиха и обрачун купаца и добављача.

Референце[уреди]

1) Миодраг Момчиловић, Миладин Дабић: „Домаћи електронски систем за обраду података ЦЕР-203", Зборник 6. југ. Симпозијум АОП, Загреб 1972;

2) http://en.wikipedia.org/wiki/CER_Computer

Види још[уреди]