ЦЕР рачунари

С Википедије, слободне енциклопедије
За друге употребе, погледајте Цер (вишезначна одредница).

ЦЕР (Цифарски Електронски Рачунар) је серија раних рачунара базирана на електронским цевима и транзисторима, које је производио Институт Михајло Пупин током 1960-их и 1970-их година.

Модели:

 • ЦЕР-10 - 1960, први југ. дигитални рачунар конструисан у СФРЈ, пројектован је у Институту „Винча“ а завршен 1960. у Инст. М. Пупин. Заснован је на електронским цевима, транзисторима, електронским релејима, феритној меморији, папирним бушеним тракама. Радио у згради СКНЕ-Танјуг за потребе Савезне владе СФРЈ од 1963-67.г.
 • ЦЕР-2 - 1963, модел-прототип
 • ЦЕР-20 - 1964, ЦЕР-30 - 1966, прототипови " електронске књиговодствене машине“ за Еи- Ниш и РИЗ-Загреб.
 • ЦЕР-11 - 1966, Мобилни-теренски војни рачунар за ЈНА, заснован на технологији транзистора, феритне меморије, папирне траке за телепринтер и сл.
 • ЦЕР-200 - 1966, серија од 18 „електронских књиговодствених рачунара“.
 • ЦЕР-22 - 1967, серија од три рачунара, који су коришћени за банкарске он-лајн операције и пословне обраде података у предузећима. Засновани су на технологији транзистора, MSI кола, феритних меморија, бушених картица и папирних трака, изменљивих пакета магнетних дискова CDC-854, брзог линијског штампача итд.
 • ЦЕР-202 - 1968, ЦЕР-203 - 1972, новије верзије књиговодствених машина.
 • ЦЕР-12 - 1971, " електронски рачунарски систем за пословне обраде података " у ЕРЦ Инст."М. Пупин“ и Кредитне банке-Зрењанин. Заснован је на VLSI-технологији на wire-wraped плочама, са магнетним изменљивим дисковима CDC, јединицама магнетних трака Ampex, брзим линијским штампачем, дисплеј-мониторима и другом савременом периферијском опремом.
 • ЦЕР-101, Космос - 1973, мобилни теренски рачунар у спец. војном камиону коришћен у ВТИ-ЈНА. Заснован је на технологији VLSI-кола, феритној меморији, папирним тракама, телепринтерима, магнетном добошу Vermont 1004, линијском штампачу и сл.
 • ЦЕР-111 - 1975, мобилни-теренски војни рачунар коришћен успешно у ЈНА до 1989. године. Заснован је на технологији VLSI-кола на матичним wire-wraped плочама, са HD-диском Singer и брзим линијским штампачем.

Најуспешнији модели ЦЕР у примени биле су мање серије рачунара:ЦЕР-22, ЦЕР-200 и ЦЕР-12 за пословне обраде података у многим предузећима, банкама и државним службама и установама ; неки примерци били су у активној употреби све до почетка 1990-их односно до распада државе СФРЈ.

Литература (Референтне публикације):[уреди | уреди извор]

 1. Р. Томовић, А. Манџић, Т. Алексић, П. Врбавац, В. Масникоса, Д. Христовић и М. Марић: „ЦИФАРСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАР – ЦЕР ИНСТИТУТА ВИНЧА“, Зборник V Конф. ЕТАН – 1960, том 1, стр.305-330, Београд, 18. новем. 1960. год. (види још: часопис ИНФО-М, св.36, стр.28-29, Београд 2010); Прештампан чланак у књизи: 50 ГОДИНА РАЧУНАРСТВА У СРБИЈИ, стр.11-23, изд. ДИС, ИМП, PC-press, Београд 2011. .
 2. В. Масникоса: „Аритметички орган експерименталне нумеричке машине у ИБК-Винча“, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, вол. 8, Но 8, стр.xx, Бгд 1959. г. (такође: ЕТАН-1958, стр. 303)
 3. Д. Христовић, Б. Докмановић: „Напајање рачунске машине ЦЕР“, Зборник V Конф. ЕТАН-1960, стр.315-324, Београд
 4. Т. Алексић, П. Врбавац, Ј. Опачић: „Магнетно-транзисторски бројачки елемент и његова примена у бројачима импулса“, АУТОМАТИКА и ЕЛЕКТРОНИКА, Но 4, Бгд 1962.
 5. Б. Јанковић, Н. Парезановић, С. Рајић, М. Марић: „Анализа једнотактних прекид. система на универз. рачунарима“, Зборник 8. Конф. ЕТАН-1963, том 1, стр.211-217, Загреб,7. септ. 1963. г.
 6. Душан Христовић: „Транзисторски излазни појачавачи за феритне меморије“, Зборник 8. Конф. ЕТАН-1963, том 1, стр.219-225, Загреб, 7. септ. 1963. год.
 7. Недељко Парезановић: „Електронски рачунар са усвајањем програма“, Зборник 8. Конф. ЕТАН-1963, том 1, стр.199-204, Загреб, 7. септ. 1963. год.
 8. Веселин Потић: „Полупромен. меморија индуктивног типа“, 9. Кон. ЕТАН-64, стр.243-246, Блед.
 9. М. Хрушка, М. Марић: „Приступни систем брзе коинцидентне меморије великог капацитета“, Зборник 11. Конф. ЕТАН-67, том 1, стр.365-372, Ниш 8. јуни 1967. г.
 10. Душан Христовић: „Рачунар ЦЕР–22“, часопис HPEEA, Но 10, стр.5-12, Београд, октобар 1969.
 11. М. Момчиловић, Д. Христовић, и др:„Домаћи цифарски ел. рачунари ЦЕР“, Зборник Саветовања: Механографија и АОП у предузећима, стр. 38-58, Нова Варош, 22. мај 1969.
 12. Владислав Пауновић: „Једно решење везе линијског штампача“, часопис ХПЕЕА-хидр. пнеум. ел. ел. аутом, Но 15, стр. 31-35, Београд, јули 1970.
 13. Владислав Пауновић: „Аритметичка јединица-АЈ рачунара ЦЕР-12“, АУТОМАТИКА, № 3, стр. 161-165, Загреб, 1971. (в. још: Конф. ЕТАН-1972, стр. 877-886, Велење јуни 1972)
 14. Веселин Потић, Михаило Шавикин:„У/И систем ЦЕР-12“, АУТОМАТИКА, Но3, стр.166-176, Загреб,1971.
 15. М. Момчиловић, М. Дабић: „Домаћи ел. систем за обраду података ЦЕР-203“, VI југ. симпозијум о аутоматизацији обраде података, Загреб, 1972. год.
 16. Душан Христовић: „ МП структура дигиталног рачунара ХРС-101“, АУТОМАТИКА, Но 3, стр. 173-179, Загреб, 1972. год.
 17. М. Шавикин, В. Потић, М. Тимотић, А. Марјански: „Подсистем читача-бушача папирне траке у склопу рач. система ЦЕР-12“, Зборник 16. Конф. ЕТАН-1972, стр.865-876, Велење, јун 1972. г.
 18. В. Потић, Б. Танасијевић: „Организација и решење система меморије на магнетном добошу“, Зборник 17. Конф. ЕТАН-1973, том 2, стр.1030-1035, Нови Сад,6. јуни 1973.
 19. Борис Ј. Коган (Ед): „Гибрид. Вичислит. Система ГВС-100“, Сборник ИПУ, Москва 1974, стр.5-52; Такође: Proc. 7.Congress AICA-73, pp.305-324, Prague 27.August 1973; also:„Analogue Computing in the Soviet Union“, IEEE Control Syst.Magazine,pp.52-62,June 2005.
 20. Душан Христовић, Боривој Лазић: „Програмско тестирање екстерних меморија“, Зборник 18. Конф. ЕТАН-1974, том 2, стр. 1157-1166, Улцињ 6. јуни 1974. год.
 21. Тихомир Алексић: „Логичка синтеза дигиталних система“, Научна књига, Београд,1971. и 1975. г.(2 изд).
 22. Веселин Потић, и др: „Програмска детекција кварова у диск-меморији“, Информатика-1974, Блед.
 23. Веселин Потић, Душан Христовић: „Асоцијативна структура за адресирање спољних меморија“, АУТОМАТИКА, Но 5-6, стр.181-185, Загреб 1976. г.(види још: 20. Конф. ЕТАН-76, стр.1127-1135, Опатија 1976).
 24. Душан Христовић:„Интерактивни графички терминали“, Зборник ЕТАН-77, стр.161-168, Бања Лука, 6. јун 1977.
 25. Тихомир Алексић:„РАЧУНАРИ- ОРГАНИЗАЦИЈА И АРХИТЕКТУРА“, Научна књига, Београд,1982,1985,1989. и 1991. г. (4 издања).
 26. Драгољуб Милићевић, Душан Христовић и др.: „РАЧУНАРИ ТИМ“, Научна књига, Београд, 1990. год, (стр. 164-169 у овој књизи садржи фотографије и неколико рачунара ЦЕР)
 27. Dusan Hristovic: Computer History,CER-10, IT Star Newsletter, Vol.7, No.1, pp.6-7, Spring 2009.
 28. Боривој Лазић, Д. Живковић, Ж. Тошић, М. Стојчев, Д. Обрадовић, В. Ковачевић: „50 година Рачунарства“, Зборник 39. Конф. ЕТРАН-95, том 3, стр. 7-20, Златибор,6.јун 1995.
 29. Станко Стојиљковић: "Пети електронски у Европи", Политика, стр.18, Београд 30.4.2006; види још: Политика, стр.9 (Славна диг.повест), Београд 30.јан.2012.
 30. Д Бечејски-Вујаклија, Н. Марковић(Ед): „50 ГОДИНА РАЧУНАРСТВА У СРБИЈИ“, књига, стр.11-44, Изд. ДИС, ИМП и PC-Press, Београд, 2011.г.
 31. Владислав Пауновић, Душан Христовић: „ПРИКАЗ И АНАЛИЗА РАЧУНАРА ЦЕР“, Зборник 44. Конф. ЕТРАН-2000, том 3, стр. 79-82, Сокобања, 26. јуни 2000. год.
 32. Душан Христовић: „РАЗВОЈ РАЧУНАРСТВА У СРБИЈИ“, часопис ФЛОГИСТОН, бр.18/19, стр.89-105, изд. Музеј науке и технике МНТ, Београд 2010/2011.
 33. Jelica Protic i D.Ristanovic: "Building Computers in Serbia", ComSIS,vol.8.no.3, pp.549-571,Belgrade,June 2011.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]