Masurije Sabin

Из Википедије, слободне енциклопедије

Masurije Sabin (lat. Masurius Sabinus) je jedan od najvažnijih rimskih pravnika iz prvog stoleća. Bio je prvi istaknuti učitelj sabinijanske pravne škole čiji je osnivač bio pravnik Kapiton , a čiji su članovi bili i Gaj i Gaj Kasije Longin ( suparnička škola zvala se prokuleanska).

O njegovom životu se zna da je živeo u velikoj bedi i da je tek kad mu je bilo 50 godina došao do visoke državničke funkcije postavši ekvestar. Od cara Tiberija dobio je ius publice respondendi ( pravo da javno daje pravne savete).

Napisao je poznati komentar građanskog prava, pod nazivom Libri ad Sabinum. Poznata dela su mu još: Libris tres iuri civilli ( Tri knjige o građanskom pravu), De fascis, Libri memorialum.