Ликвидација (привреда)

С Википедије, слободне енциклопедије

Ликвидација привредног друштва је поступак који се спроводи када друштво нема довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза (члан 524. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011).

У случају да се ликвидација спроводи на основу одлуке друштва, одлука мора бити донета:

Одлука о покретању поступка ликвидације привредног друштва региструје се и објављује у Регистру привредних субјеката. Друштво доставља познатим повериоцима писано обавештење о покретању поступка престанка друштва ликвидацијом.

Друштво може предузимати само послове везане за спровођење ликвидационог поступка, који су нужни за ликвидацију друштва. Нове послове друштво не може предузимати.

У поступку ликвидације дивиденде се исплаћују и имовина друштва се расподељује ортацима, члановима, односно акционарима тек пошто се плате сва потраживања поверилаца.