Težina

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Težina je sila kojom telo, usled gravitacionog dejstva, deluje na nepokretni oslonac ili zateže nit o koju je obešeno. Težina tela je jednaka gravitacionoj sili koja na njega deluje i njen intenzitet tada je jednak proizvodu mase tela i ubrzanja zemljine teže

gde Q označava težinu, umesto uobičajene oznake F za silu, dok je m masa, a g ubrzanje zemljine teže. Težina je sila, vektorska veličina, koja ima isti pravac i smer kao i ubrzanje zemljine teže. Ona je za određenu masu tela konstanta, na istoj tački zemljine kugle, isto kao i zemljino ubrzanje.

Kada se telo kreće ubrzano, u zavisnosti od smera i pravca, dodatna komponenta inercijalne sile se sabira ili oduzima od težine. Ukoliko je ubrzanje tela jednako intenzitetu ubrzanja Zemljine teže (a = g), a suprotnog smera, tada je rezultujuća sila koja deluje na telo jednaka nuli, pa se u tom slučaju kaže da je telo u bestežinskom stanju.

S obzirom da je težina sila, njena jedinica u Međunarodnom sistemu jedinica (SI jedinice) je ista kao i za sve druge sile i naziva se njutn, a označava sa (N).

Po ovome se ona, između ostalog, bitno razlikuje od druge fizičke veličine, pod nazivom masa čija je jedinica kilogram (kg), a sa kojom je, inače, ljudi u običnom govoru često poistovećuju. Tako, na primer, težinu sopstvenog tela ili težinu drugih predmeta oni obično izražavaju u kilogramima, ne vodeći računa da je tada reč u stvari o masi, a ne o težini, koju bi, u tom slučaju, trebalo izražavati i meriti u njutnima. Međutim, i ako su svesni da se radi o različitim veličinama, ovaj uvreženi način izražavanja ili poistovećivanja zadržao se donekle i među fizičarima i drugim naučnicima, koji će takođe za telo veće mase obično reći da je teže, a ne da je masivnije od drugog tela manje mase.

Ipak, i pored toga što težina tela, kao što smo videli, zavisi od njegove mase, odnosno što telo veće mase ima takođe veću i težinu, treba upamtiti da težina i masa nisu iste fizičke veličine. Inače kada se želi izraziti težina nekog tela poznate mase, važi da je ubrzanje zemljine teže g=9,81 m/s2 .

Spoljašnje veze[uredi | uredi izvor]