Ugaona brzina

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Ugaona brzina opisuje brzinu rotacije nekog tela. Pravac vektora ugaone brzine podudara se sa osom rotacije, a smer joj je u ovom slučaju (rotacija suprotno od smera kretanja kazaljki na časovniku) usmeren ka posmatraču

Ugaona brzina je vektorska fizička veličina koja opisuje brzinu i smer rotacije nekog tela.

Njen intenzitet brojno je jednak uglu (Θ) (izraženom u radijanima) koji telo u toku svoje rotacije opiše u jedinici vremena (t). U skladu s tim, jedinica ugaone brzine u SI sistemu je radijan u sekundi.

Pravac ugaone brzine poklapa se sa pravcem ose oko koje telo rotira, a smer je određen pravilom „kazaljki na časovniku" (ili pravilom desnog zavrtnja). Prema ovom pravilu, rotacija tela posmatrana sa vrha vektora ugaone brzine suprotna je smeru kretanja kazaljki na časovniku (ili ako desni zavrtanj paralelan sa osom rotacije obrćemo u smeru rotacije tela, smer njegovog „napredovanja“ (ili „nazadovanja") jednak je smeru vektora ugaone brzine; npr. ako čep na flaši obrćemo u istom smeru kao što telo rotira on će „napredovati“ ka flaši ili „nazadovati“ od flaše, što će biti u oba slučaja jednako smeru ugaone brzine tela, kao i čepa, naravno).

Ugaona brzina je u vezi i sa brzinom revolucije nebeskih tela koja se meri u jedinicama kao što je revolucija u minutu. Oznaka za ugaonu brzinu je grčko slovo omega (ω). Ugaona brzina astronomskih objekata obično se označava velikim slovom omega Ω.

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]