СИ изведене јединице

Из Википедије, слободне енциклопедије

СИ изведене јединице су део јединица СИ система мера, а изведене су од седам основних СИ јединица.

Јединице са посебним именима и симболима[уреди]

Физичка величина Име СИ јединице Симбол за СИ јединицу Изражено у вези са осталим јединицама Изражено у симболима основних јединица СИ система
угао у равни радијан rad 1 m · m-1
просторни угао стерадијан sr 1 m² · m-2
фреквенција (учестаност) херц Hz s-1
сила, тежина њутн N kg · m · s-2
притисак, напон паскал Pa N · m-2 kg · m-1 · s-2
енергија, рад, топлота џул J N · m kg · m² · s-2
снага, флукс зрачења ват W J · s-1 kg · m² · s-3
наелектрисање кулон C A · s
електрични потенцијал, електрични напон (разлика потенцијала), електромоторна сила волт V J · C-1 kg · m² · s-3 · A-1
електрични капацитет фарад F C · V-1 kg-1 · m-2 · s4 · A2
електрични отпор, импеданса, реактанса ом Ω V · A-1 kg · m² · s-3 · A-2
електрична проводност сименс S A · V-1 kg-1 · m-2 · s3 · A2
магнетни флукс вебер Wb V · s kg · m² · s-2 · A-1
магнетна индукција, густина магнетног флукса тесла T V · s · m-2 kg · s-2 · A-1
индуктивност хенри H V · s · A-1 kg · m² · s-2 · A-2
температура степен Целзијуса °C K - 273.15
светлосни флукс лумен lm cd · sr cd
осветљеност лукс lx cd · sr · m-2 cd · m-2
активност радиоактивног извора бекерел Bq s-1
апсорбована доза (зрачења) греј Gy J · kg-1 m² · s-2
еквивалентна доза сиверт Sv Gy m² · s-2
каталитичка активност катал kat mol · s-1

Остале величине и јединице[уреди]

Физичка величина Име СИ јединице Симбол за СИ јединицу Изражено у вези са осталим јединицама
површина квадратни метар
запремина кубни метар
брзина метар у секунди m · s-1
убрзање метар у секунди на квадрат m · s-2
угаона брзина радијан у секунди rad · s-1 s-1
импулс њутн секунда N · s kg · m · s-1
момент импулса њутн метар секунда N · m · s kg · m² · s-1
момент силе њутн метар N · m kg · m² · s-2
таласни број реципрочни метар m-1
густина, запреминска маса килограм по метру кубном kg · m-3
специфична запремина кубни метар по килограму kg-1 · m³
концентрација количине супстанције мол по кубном метру m-3 · mol
моларна запремина кубни метар по молу m³ · mol-1
топлотни капацитет, ентропија џул по келвину J · K-1 kg · m² · s-2 · K-1
моларни топлотни капацитет, моларна ентропија џул по мол келвину J · K-1 · mol-1 kg · m² · s-2 · K-1 · mol-1
специфични топлотни капацитет, специфична ентропија џул по килограм келвину J · K-1 · kg-1 m² · s-2 · K-1
моларна енергија џул по молу J · mol-1 kg · m² · s-2 · mol-1
специфична енергија џул по килограму J · kg-1 m² · s-2
густина енергије џул по кубном метру J · m-3 kg · m-1 · s-2
површински напон њутн по метру N · m-1 = J · m-2 kg · s-2
егзистенција зрачења, ирадијанција ват по квадратном метру W · m-2 kg · s-3
топлотна проводност ват по метар келвину W · m-1 · K-1 kg · m · s-3 · K-1
кинематичка вискозност, дифузиони коефицијент квадратни метар у секунди m² · s-1
динамичка вискозност паскал секунд Pa · s = N · s · m-2 kg · m-1 · s-1
запреминско наелектрисање кулон по кубном метру C · m-3 m-3 · s · A
густина електричне струје ампер по квадратном метру A · m-2
специфична проводност, електролитичка проводљивост сименс по метру S · m-1 kg-1 · m-3 · s3 · A2
моларна проводљивост сименс квадратни метар по молу S · m² · mol-1 kg-1 · s3 · mol-1 · A2
пермитивност фарад по метру F · m-1 kg-1 · m-3 · s4 · A2
пермеабилност хенри по метру H · m-1 kg · m · s-2 · A-2
јачина електричног поља волт по метру V · m-1 kg · m · s-3 · A-1
јачина магнетног поља ампер по метру A · m-1
луминанција, сјај кандела по квадратном метру cd · m-2
експозиција (зрачења) кулон по килограму C · kg-1 kg-1 · s · A
јачина апсорбоване дозе греј у секунди Gy · s-1 m² · s-3

Претварања између келвина и Целзијусових степени[уреди]

Један степен Целзијуса је једнак једном келвину.

Температура у степенима Целзијуса = температура у келвинима - 273.15. Стога, Келвинова скала може да се замисли исто као и Целзијусова, али са нултом тачком спуштеном до апсолутне нуле. То је историјски тачно; међутим постало је згодније да се исправи стандард за келвин, па је тако Целзијусова скала произишла из тог стандарда (тј. сада зависи од апсолутне нуле и тројне тачке воде са размаком од 0,01 K–тачка кључања воде више никакве везе са званичном дефиницијом Целзијусовог степена).

Разлике у температури се често мере у степенима Целзијуса; међутим, то није битно: разлике у температури су једнаке ако се користе или келвини или °C.

Види још[уреди]

Литература[уреди]