Изведене јединице СИ система

Из Википедије, слободне енциклопедије
(преусмерено са СИ изведене јединице)

СИ изведене јединице су део јединица СИ система мера, а изведене су од седам основних СИ јединица.

Јединице са посебним именима и симболима[уреди]

Име Симбол Физичка величина Еквивалент Изражено у основним СИ јединицама
радијан rad угао m/m бездимензионална
стерадијан sr просторни угао m2 · m-2 бездимензионална
херц Hz фреквенција s-1 s-1
њутн N сила, тежина kg · m · s-2 kg · m · s-2
паскал Pa притисак, напон N · m-2 kg · m-1 · s-2
џул J енергија, рад, топлота N · m
C · V
W · s
kg · m2 · s-2
ват W снага, флукс зрачења J · s-1
W · A
kg · m2 · s-3
кулон C наелектрисање A · s A · s
волт V електрични потенцијал, електрични напон, електромоторна сила W · A-1
J · C-1
kg · m2 · s-3 · A-1
фарад F електрични капацитет C · V-1
s · Ω-1
kg-1 · m-2 · s4 · A2
ом Ω електрични отпор, импеданса, реактанса V · A-1 kg · m2 · s-3 · A-2
сименс S електрична проводност Ω-1
A · V-1
kg-1 · m-2 · s3 · A2
вебер Wb магнетни флукс J · A-1
T · m2
kg · m2 · s-2 · A-1
тесла T магнетна индукција, густина магнетног флукса V · s · m-2
Wb · m-2
kg · s-2 · A-1
хенри H индуктивност V · s · A-1
Ω · s
Wb · A-1
kg · m2 · s-2 · A-2
степен целзијуса °C температура K K
лумен lm светлосни флукс cd · sr cd
лукс lx осветљеност lm · m-2 cd · m-2
бекерел Bq активност радиоактивног извора s-1 s-1
греј Gy апсорбована доза (јонизујућег зрачења) J · kg-1 m2 · s-2
сиверт Sv еквивалентна доза (јонизујућег зрачења) J · kg-1 m2 · s-2
катал kat каталитичка активност mol · s-1 mol · s-1

Остале величине и јединице[уреди]

Физичка величина Име СИ јединице Симбол за СИ јединицу Изражено у вези са осталим јединицама
површина квадратни метар m2
запремина кубни метар m3
брзина метар у секунди m · s-1
убрзање метар у секунди на квадрат m · s-2
угаона брзина радијан у секунди rad · s-1 s-1
импулс њутн секунда N · s kg · m · s-1
момент импулса њутн метар секунда N · m · s kg · m2 · s-1
момент силе њутн метар N · m kg · m2 · s-2
таласни број реципрочни метар m-1
густина, запреминска маса килограм по метру кубном kg · m-3
специфична запремина кубни метар по килограму kg-1 · m³
концентрација количине супстанције мол по кубном метру m-3 · mol
моларна запремина кубни метар по молу m³ · mol-1
топлотни капацитет, ентропија џул по келвину J · K-1 kg · m2 · s-2 · K-1
моларни топлотни капацитет, моларна ентропија џул по мол келвину J · K-1 · mol-1 kg · m2 · s-2 · K-1 · mol-1
специфични топлотни капацитет, специфична ентропија џул по килограм келвину J · K-1 · kg-1 m2 · s-2 · K-1
моларна енергија џул по молу J · mol-1 kg · m2 · s-2 · mol-1
специфична енергија џул по килограму J · kg-1 m2 · s-2
густина енергије џул по кубном метру J · m-3 kg · m-1 · s-2
површински напон њутн по метру N · m-1 = J · m-2 kg · s-2
егзистенција зрачења, ирадијанција ват по квадратном метру W · m-2 kg · s-3
топлотна проводност ват по метар келвину W · m-1 · K-1 kg · m · s-3 · K-1
кинематичка вискозност, дифузиони коефицијент квадратни метар у секунди m2 · s-1
динамичка вискозност паскал секунд Pa · s = N · s · m-2 kg · m-1 · s-1
запреминско наелектрисање кулон по кубном метру C · m-3 m-3 · s · A
густина електричне струје ампер по квадратном метру A · m-2
специфична проводност, електролитичка проводљивост сименс по метру S · m-1 kg-1 · m-3 · s3 · A2
моларна проводљивост сименс квадратни метар по молу S · m2 · mol-1 kg-1 · s3 · mol-1 · A2
пермитивност фарад по метру F · m-1 kg-1 · m-3 · s4 · A2
пермеабилност хенри по метру H · m-1 kg · m · s-2 · A-2
јачина електричног поља волт по метру V · m-1 kg · m · s-3 · A-1
јачина магнетног поља ампер по метру A · m-1
луминанција, сјај кандела по квадратном метру cd · m-2
експозиција (зрачења) кулон по килограму C · kg-1 kg-1 · s · A
јачина апсорбоване дозе греј у секунди Gy · s-1 m2 · s-3

Допунске јединице[уреди]

До октобра 1995. радијан и стерадијан су сматрани за допунске јединице СИ система мерења. Сада се ове јединице категоришу као изведене јединице.

Види још[уреди]

Литература[уреди]