Пређи на садржај

Археолошки локалитет Врањ

С Википедије, слободне енциклопедије

Врањ је археолошки локалитет који се налази у селу Хртковци код Руме. Ради се о вишеслојном локалитету, на коме су откривени остаци римског пољопривредног имања (виле рустике) из 3. и 4. века, раноримског насеља из 1. и 2. века и средњовековне некрополе из 14–15. века.

Историјат[уреди | уреди извор]

Локалитет Врањ смештен је на лесној греди, југозападно од локалитета Гомолава, у селу Хртковци код Руме, улица Иве Лоле Рибара 73–79, парцеле бр. 1430/3, 1428, 1425, 1422-1423 и евидентиран у Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица. Локалитет је угрожен пољопривредним радовима јер се остаци виле рустике налазе већ на 30 cm испод површинског слоја. Поред тога, прети стална опасност од крађе археолошког блага, с обзиром на лаку доступност метал-детектора и њихову широку примену у Срему.

Музеј Војводине из Новог Сада од 1979. године, са прекидима, ради на заштитно-систематским ископавањима на потесу Врањ. Ископавало се током сезона 1980–1989, 1991, 1994, 2004–2008. године и откривена је вила рустика из 3. и 4. века, раноримско насеље из 1. и 2. века, а на темељима виле рустике укопана је средњовековна некропола из 14–15. века.

Вила рустика[уреди | уреди извор]

Изграђена је на рушевинама римског насеља из 1. и 2. века, а потом дограђивана у неколико наврата. Данас се налази под земљом у склопу башта сеоских кућа, те њена очуваност није на завидном нивоу. Углавном су очувани темељи, који су различите висине и тек понегде делови зидова у виду отиска опека, као и појединачни налази зидних опека. Током 15. века у зидове и темеље виле рустике укопавани су гробови, који су припадали средњовековној некрополи велике површине. До сада је истражено укупно 105 гробова. Уништавању зидова виле рустике у великој мери допринело је средњовековно укопавање, али и каснија пољопривредна делатност.[1]

Вила рустика из 3. и 4. века за сада је једино истраживано пољопривредно добро на широј градској територији античког Сирмијума.

Бројни налази фресака, подних плочица, штукатуре и других остатака указују на то да се радило о богато опремљеној вили, са више помоћних објеката.

Резултати археолошких ископавања виле рустике у Хртковцима показали су се веома значајним за проучавање римско-провинцијске архитектуре, градитељства, као и социо-економских прилика у провинцији. Такође, од изузетног значаја је и чињеница да је ово вишеслојни локалитет, са траговима живота од неолита до средњег века.[1]

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ а б Станковић Пештерац, Тијана. Извештај о обављеним систематско – заштитним ископавањима виле рустике на локалитету “Врањ” у Хртковцима код Руме у 2008. години. 

Литература[уреди | уреди извор]

 • Даутова Рушевљан В., Заштитна ископавања на локалитету Врањ код Хртковаца у Срему (1980—1989), Рад војвођанских музеја 33, Нови Сад 1991, 41-63.
 • Даутова Рушевљан В., Сондажно-заштитна ископавања римске некрополе у Хртковцима, Рад војвођанских музеја 34, Нови Сад 1992, 91-106.
 • Даутова Рушевљан В., Заштитно ископавање римског насеља у Хртковцима (1991), Рад војвођанских музеја 35, Нови Сад 1993, 57-74.
 • Даутова Рушевљан В., Систематско-заштитна ископавања виле рустике у Хртковцима 2004. године, Гласник Српског археолошког друштва 21, Београд 2005, 239-249.
 • Даутова Рушевљан В., Вила рустика у Хртковцима, Систематско-заштитно ископавање, Зборник Матице српске за класичне студије 6, Нови Сад 2004, 171-173.
 • Даутова Рушевљан В., Imported Terra sigillata and Panonian Production from the site Vranj in Hrtkovci (Srem), Зборник Народног музеја XVIII-1, археологија, Београд 2005, 395-416.
 • Даутова Рушевљан В., Касноантички гроб на локалитету Врањ у Хртковцима, Рад Музеја Војводине 40, Нови Сад 1998, 97-101.
 • Даутова РушевљанВ., Систематско заштитна ископавања у Хртковцима 1997. године, Гласник Српског археолошког друштва 15, Београд 1999-2000, 163-174.
 • Даутова Рушевљан В., Вила рустика на локалитету Врањ у Хртковцима, Рад Музеја Војводине 4-42, Нови Сад 1999-2000, 15-28.
 • Даутова Рушевљан В., Рекогносцирање терена око села Хртковци у Срему, Археолошки преглед 18, Београд 1976, 177-180.
 • Даутова Рушевљан В., Врањ, Хртковци-античко насеље, Археолошки преглед 21, Београд 1980, 109-113.
 • Даутова Рушевљан В., Врањ, Хртковци-античко насеље, Археолошки преглед 24, Београд 1985, 110-114.
 • Даутова Рушевљан В., Coinage of Viminacium from Hrtkovci in Srem, Macedonian Numismatic Journal 3, Skopje 1999, 59-65.
 • Даутова Рушевљан В., Римски период у Хртковцима, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад, 2016.