Интервал

Реч интервал може означавати више појмова: