Интервал (музика)

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Интервал (лат. intervallum, размак) у музици представља размак између било која два тона у лествици од којих се нижи назива доњим а виши горњим, са изузетком чисте приме код које су оба тона једнаке висине. Интервали се пре свега деле на хармонске, код којих два тона звуче истовремено, и мелодијске, код којих се два тона чују један за другим. Даље две поделе интервала су по величини и врсти.

Подела интервала[уреди]

Када се тонови пореде по величини, пажња се обраћа на то колика је дијатонска разлика између два тона. На пример це-де и цис-дес су секунде јер оба имају дијатонске називе до-ре. Постоји осам степени величине интервала од којих се могу формирати све остале. Због тога се ови интервали називају једноставним, и следећи су:

 1. Прима, код које оба тона имају исто име
 2. Секунда, код које су два тона суседни тонови
 3. Терца, код које је виши тон трећи од нижег
 4. Кварта, код које је виши тон четврти од нижег
 5. Квинта, код које је виши тон пети од нижег
 6. Секста, код које је виши тон шести од нижег
 7. Септима, код које је виши тон седми од нижег
 8. Октава, код које је виши тон осми од нижег

Остали интервали, који се називају сложеним, се могу формирати по принципу „једна октава + секста“, „две октаве + квинта“ итд. Имена овим интервалима се дају по редним бројевима: октава + секунда = нона, октава + терца = децима, октава + кварта = ундецима, октава + квинта = дуодецима итд.

Осим ове поделе, постоји и подела интервала по врсти, јер хармонски сваки од ових интервала може да буде остварен у више варијација. Следи листа врста интервала:

 • Чисти, који могу бити прима, кварта, квинта и октава
 • Велики и мали, који могу бити секунда, терца, секста и септима
 • Умањени, који могу бити сви интервали сем приме
 • Прекомерни, који могу бити сви интервали

Остали интервали попут нпр. ноне или дециме наслеђују особине тона који их заједно са одређеним бројем октава формира. Значи, пошто је нона = октава + секунда, имаће особине секунде.

Једноставни интервали по врстама[уреди]

Следи списак једноставних интервала по врстама:

Чиста прима[уреди]

Чиста прима је прима код које су доњи и горњи тон идентични. Пример: c-c. Дакле, чиста прима је поновљен тон.

Прекомерна прима[уреди]

Прекомерна прима је прима код које је размак између горњег и доњег тона један полустепен. Пример: c-cis.

Умањена секунда[уреди]

Секунда код које тонови исто звуче упркос различитом дијатонском имену. Пример: це-десес. Еквивалентна је чистој прими.

Мала секунда[уреди]

Секунда код које је размак између тонова један полустепен. Пример: це-дес.

Велика секунда[уреди]

Секунда код које је размак између тонова цео степен. Пример: це-де.

Прекомерна секунда[уреди]

Секунда код које је размак између тонова три полустепена. Пример: це-дис. По звучности је еквивалентна малој терци.

Умањена терца[уреди]

Терца код које је размак између тонова цео степен. Пример: це-есес. По звучности је еквивалентна великој секунди. Умањена терца се састоји од две мале секунде М2 + М2 = УМ3

Мала терца[уреди]

Терца код које је размак између тонова три полустепена. Пример: це-ес.

Велика терца[уреди]

Терца код које је размак између тонова четри полустепена. Пример: це-е.

Прекомерна терца[уреди]

Терца код које је размак између тонова пет полустепена. Пример: це-еис. По звучности је еквивалентна чистој кварти.

Умањена кварта[уреди]

Кварта код које је размак између тонова четри полустепена. Пример: це-фес. По звучности је еквивалентна великој терци.

Чиста кварта[уреди]

Кварта код које је размак између тонова пет полустепена. Пример: це-еф.

Прекомерна кварта[уреди]

Кварта код које је размак између тонова шест полустепена. Пример: це-фис.

Умањена квинта[уреди]

Квинта код које је размак између тонова шест полустепена. Пример: це-гес. По звучности је еквивалентна прекомерној кварти.

Чиста квинта[уреди]

Квинта код које је размак између тонова седам полустепена. Пример: це-ге.

Прекомерна квинта[уреди]

Квинта код које је размак између тонова осам полустепена. Пример: це-гис. По звучности је еквивалентна малој сексти.

Умањена секста[уреди]

Секста код које је размак између тонова седам полустепена. Пример: це-асас. По звучности је еквивалентна чистој квинти.

Мала секста[уреди]

Секста код које је размак између тонова осам полустепена. Пример: це-ас.

Велика секста[уреди]

Секста код које је размак између тонова девет полустепена. Пример: це-а.

Прекомерна секста[уреди]

Секста код које је размак између тонова десет полустепена. Пример: це-аис. По звучности је еквивалентна малој септими.

Умањена септима[уреди]

Септима код које је размак између тонова девет полустепена. Пример: це-хесес. По звучности је еквивалентна великој сексти

Мала септима[уреди]

Септима код које је размак између тонова десет полустепена. Пример: це-бе.

Велика септима[уреди]

Септима код које је размак између тонова једанаест полустепена. Пример: це-ха.

Прекомерна септима[уреди]

Септима код које је размак између тонова дванаест полустепена. Пример: це-хис. По звучности је еквивалентна чистој октави.

Умањена октава[уреди]

Октава код које је размак између тонова једанаест полустепена. Пример: це1-цес2. По звучности је еквивалентна великој септими.

Чиста октава[уреди]

Октава код које је размак између тонова дванаест полустепена. Пример: це1-це2.

Прекомерна октава[уреди]

Октава код које је размак између тонова тринаест полустепена. Пример: Це-цис²

Литература и референце[уреди]

Спољашње везе[уреди]