Пређи на садржај

Концерн

С Википедије, слободне енциклопедије

Концерни настају удруживањем већег броја фирми или предузећа, обично исте привредне гране, као што су аутомобилска или електроиндустријска, хемијска, прехрамбена и друге индустрије, разне производне, трговачке или услужне делатности.

Први концерни су настали окупљањем одређеног броја фирми око једне фирме и њеног власника, чије име обично и носи концерн. У сарадњи са банкама, које такође постају чланице концерна, и личним капиталом откупљују деонице независних фирми које их занимају и преузимају надзор над њиховим пословањем док им се потпуно не прикључе или постану чланице концерна.

Циљ је пословања концерна, као и сваке друге фирме, остваривање добити, а сврха је удруживања постизање бољег тржишног положаја него што га имају конкуренти. На тај начин концерни решавају и проблеме набаве сировина, енергије, репроматеријала и других ресурса за своје производне процесе и пласман својих производа. Тако производи једног дела концерна постају сировине или репроматеријал за друге његове делове.

У концерн се фирме удружују и ради пласмана готових заједничких производа крајњим потрошачима или купцима.

Појам концерна

[уреди | уреди извор]

Концерн (немачки : Konzern) је немачки тип пословне групе . Настаје спајањем неколико правно независних компанија економских ентитета под јединственом управом. Ове повезане компаније називамо „група“ компанија.

Група се састоји од матичног предузећа и једног или више зависних предузећа . Посебан облик организовања група су и Холдинг организације .

Концерн чине предузећа која имају јединствену , тј. заједничку управу. Јединствена управа може да значи:

  • Концерн има право да наређује свим чланицама концерна
  • Чланице концерна усклађују пословну политику и решавају релевантна питања, а управа концерна нема право да наређује чланицама концерна

Правно одређење термина - Група

[уреди | уреди извор]

Немачки Закон о акционарским друштвима дефинише групу на следећи начин: „Ако један доминантан и један или више зависних предузећа под јединственим руководством владајуће компаније делују заједно, они чине групу и појединачна предузећа су повезана предузећа“ (Члан 18).

Како настаје концерн?

[уреди | уреди извор]

Једно друштво (владајуће) на основу учешћа у капиталу других друштава (зависних) стиче право контроле над њима. Владајуће друштво врши не само контролу, већ обавља и одређену привредну делатност.

Чист концерн

[уреди | уреди извор]

Инкорпорисањем једног душтва у друго настаје чист концерн. Инкорпорисано друштво задржава правни субјективитет, а владајуће друштво стиче неограничено право управљања инкорпорисаним друштвом.

Уговорни концерн

[уреди | уреди извор]
  • Једно друштво се уговором потчињава управи другог друштва или се друштва која су независна стављају под јединствену управу - уговор о доминацији или владању
  • Једно друштво се уговором обавезује да свој укупни добитак пренесе на друго друштво - уговор о дознаци или преносу добитка
  • Једно друштво се уговором обавезује да део свог добитка (или добитка свог предузећа) исплати, у целости или делимично, другом друштву - уговор о делимичној исплати добитка (удруживање добитка, укупног или дела добитка, са добитком другог друштва врши се ради поделе заједничког добитка)
  • Једно друштво уступа или даје у закуп неки свој део другом друштву - уговор о уступању или закупу