Концерн

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Концерни настају удруживањем већег броја фирми или предузећа, обично исте привредне гране, као што су аутомобилска или електроиндустријска, хемијска, прехрамбена и друге индустрије, разне производне, трговачке или услужне делатности.

Први концерни су настали окупљањем одређеног броја фирми око једне фирме и њеног власника, чије име обично и носи концерн. У сарадњи са банкама, које такође постају чланице концерна, и личним капиталом откупљују деонице независних фирми које их занимају и преузимају надзор над њиховим пословањем док им се потпуно не прикључе или постану чланице концерна.

Циљ је пословања концерна, као и сваке друге фирме, остваривање добити, а сврха је удруживања постизање бољег тржишног положаја него што га имају конкуренти. На тај начин концерни решавају и проблеме набаве сировина, енергије, репроматеријала и других ресурса за своје производне процесе и пласман својих производа. Тако производи једног дела концерна постају сировине или репроматеријал за друге његове делове.

У концерн се фирме удружују и ради пласмана готових заједничких производа крајњим потрошачима или купцима.

Појам концерна[уреди]

Концерн (немачки : Konzern) је немачки тип пословне групе . Настаје спајањем неколико правно независних компанија економских ентитета под јединственом управом. Ове повезане компаније називамо „група“ компанија.

Група се састоји од матичног предузећа и једног или више зависних предузећа . Посебан облик организовања група су и Холдинг организације .

Концерн чине предузећа која имају јединствену , тј. заједничку управу. Јединствена управа може да значи:

  • Концерн има право да наређује свим чланицама концерна
  • Чланице концерна усклађују пословну политику и решавају релевантна питања, а управа концерна нема право да наређује чланицама концерна

Правно одређење термина - Група[уреди]

Немачки Закон о акционарским друштвима дефинише групу на следећи начин: „Ако један доминантан и један или више зависних предузећа под јединственим руководством владајуће компаније делују заједно, они чине групу и појединачна предузећа су повезана предузећа“ (Члан 18).

Како настаје концерн?[уреди]

Једно друштво (владајуће) на основу учешћа у капиталу других друштава (зависних) стиче право контроле над њима. Владајуће друштво врши не само контролу, већ обавља и одређену привредну делатност.

Чист концерн[уреди]

Инкорпорисањем једног душтва у друго настаје чист концерн. Инкорпорисано друштво задржава правни субјективитет, а владајуће друштво стиче неограничено право управљања инкорпорисаним друштвом.

Уговорни концерн[уреди]

  • Једно друштво се уговором потчињава управи другог друштва или се друштва која су независна стављају под јединствену управу - уговор о доминацији или владању
  • Једно друштво се уговором обавезује да свој укупни добитак пренесе на друго друштво - уговор о дознаци или преносу добитка
  • Једно друштво се уговором обавезује да део свог добитка (или добитка свог предузећа) исплати, у целости или делимично, другом друштву - уговор о делимичној исплати добитка (удруживање добитка, укупног или дела добитка, са добитком другог друштва врши се ради поделе заједничког добитка)
  • Једно друштво уступа или даје у закуп неки свој део другом друштву - уговор о уступању или закупу