Македонска граматика

Из Википедије, слободне енциклопедије
Иди на навигацију Иди на претрагу

Македонски језик је јужнословенски језик и службени језик у Македонији. Македонска граматика обухвата граматичка правила стандардног језика, правописа и правоговора.

Гласовни систем[уреди]

Гласовни систем македонског језика садржи 31 глас и сваки глас има свој графем, т. ј. један глас - једна графем. Македонско писмо је базирано на ћирилици:

Велика слова
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Мала слова
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш

Именице[уреди]

Члан[уреди]

Члан македонског језика је постпозитивни, т. ј. делује као суфикс. Члан може бити само одређен. Карактеристично је што члан има три форме и једини је пример у славенским језицима где се опредељени члан може мењати по роду и броју.

 • Члан -ов , -ва , -во итд. служи за одерђивање предмета у близини говорника: човеков / човеков (овај човек)
 • Члан -он итд. служи за одређивање предмета удаљених од говорника: човекон / човекон (онај човек)
 • Члан -от итд. служи за општу опредељеност, т. ј. за именице познате говорнику или саговорнику или општепознате именице.

Топонимима и личним именицама се не додају чланови.

м. р
јед.
м. р.
мн.
ж. р.
јед.
ж. р.
мн.
с. р.
јед.
с. р.
мн.
опредељеност - от - те - та - те - то - та
блиско - ов - ве - ва - ве - во - ва
далеко - он - не - на - не - но - на

Примери:

 • Јас го видов човекот. (именица „човек“ је позната за обоје и зато се користи опредељени члан)
 • Јас го видов човекон. (именица „човек“ није у близини обоје говорника и зато се користи члан за даљину, што би на српском било „онај човек")
 • Јас го видов човеков. (именица „човек“ је у близини обоје људи и зато се користи члан за близну, што би на српском било „овај човек")

Заменице[уреди]

Личне заменице[уреди]

Следећа табела представља све могуће форме личне заменице. Тако, македонски језик има основне личне заменице, те такође кратке и дуге форме директног и индиректног предмета.

број лице основне форме форме директног
предмета
форме индиректног
предмета
Род дуга краћа дуга краћа
јед. I јас мене ме мене ми
II ти тебе те тебе ти
III м. р. тој него го нему му
ж. р. таа неа ја нејзе ѝ
с. р тоа него го нему му
мн. I ние нас нè нам нѝ
II вие вас ве вам ви
III тие нив ги ним им

Модалне речи[уреди]

Македонски језик користи модалне речи за:

 • реалност, примери: сигурно, веројатно, се разбира, очигледно, навистина, можеби, неоспорно итд.
 • емоционални однос, примери: белки, божем итд.
 • однос, примери: значи, а пак; на пример, то ест, освен тоа, впрочем, најпосле итд.
 • модални речни састав, примери: за среќа, за големо чудо, без сомнение итд.

Речце (Партикуле)[уреди]

Речце се користе за:

 • истицање: и, пак, меѓутоа, просто, дури, барем, само;
 • издвајање нечега: само, единствено, исклучиво, уште
 • уједињење: исто, исто така итд.
 • исказивање квантитета: речиси, скоро, токму, точно, одвај итд.
 • опредељеност: баш, имено, токму итд.
 • показивање: еве, ене, ете, на, ја, еве ти го итд.
 • исказивање потврде: да
 • исказивање негација: не, ни, нити, ниту
 • несигурност (при питању): ли, дали, али, зар
 • модалност: нека, да

Видите такође[уреди]

Спољашње везе[уреди]