Међународна економија

С Википедије, слободне енциклопедије

Међународна економија је самостална научна дисциплина која има сопствени предмет изучавања. Прожима се и граничи са многим другим научним дисциплинама као што су: микроекономија, макроекономија...

Постоје две дефиниције Међународне економије: Мекмиланова дефиниција и Оксфордска дефиниција.

  • Мекмиланова дефиниција

Међународна економија је део економије који се бави трансакцијама роба и услуга између земаља. Дели се на две области: чиста и монетарна теорија. Чиста поклања пажњу реалним величинама (нпр. добицима од трговине) а монетарна одређивању девизног курса између валута и механизмима којима се постиже равнотежа платног биланса.

  • Оксфордска дефиниција

Међународну економију чине делови економије који се тичу односа између различитих држава. То укључује размену добара и услуга, кретање фактора, кретање капитала, трансфер технологије, девизни курс и резерве. Изучава државне политике, регионалне институције и међународно преговарање.

Напомена: Текст преузет из књиге „Принципи интернационалне трговине"- Давид Ђ. Дашић

Види још[уреди | уреди извор]