Микроекономија

Из Википедије, слободне енциклопедије

Микроекономија потиче од грчких речи micros (мали) и oikonomia (привреда), што би у преводу значило изучавање појединачних економских појава, величина и односа везаних за појединце и предузећа. Према томе, микроекономија проучава привредне субјекте (домаћинства и предузећа) са становишта трошкова производње, формирања и расподеле профита и акумулација, форимирања цена, производње и дистрибуције роба и услуга, појединачна тржишта, индивидуалну штедњу и акумулацију, животни стандард и личну потрошњу итд. Из овог проистиче да су домаћинства и предузећа основни привредни субјекти у пословању и потрошњу у свим облицима привређивања.

Економија
Average GDP PPP per capita new.svg
Еконимија по регијама

Африка • Северна Америка
Јужна Америка • Азија

Европа • Океанија
Општи аспекти

Развој економске мисли

Микроекономија • Макроекономија
Методологија

Бихејвиористичка • Компутацијска
Економетрија • Еволуциона
Експериментална • Теорија игара

Математичка • Друштвена психологија
Поља и поделе

Развој • Раст • Историја
Међународна трговина • Рад
Економија благостања • Финансијска
Монетарна теорија • Јавни сектор
Индустријска организација • Закон
Еколошка • Економски системи
Природни ресурси • Пољопривреда
Окружење • Регионална наука

Градска • Култура • Здравље
Економске идеологије

Анархистичка • Капиталистичка
Комунистичка • Корпоративна
Фашистичка • Џорџијска
Исламска • Слободна трговина
Тржишна социјалистичка • Меркантилистичка
Протекционистичка • Социјалистичка

Синдикалистичка • Трећи пут
Часописи • Публикације
 • Теме • Економисти

Микроекономија изучава доношење одлука о употреби одређених производних ресурса. На пример, зашто појединци више воле аутомобил од бицикла и како произвођачи одлучују да ли да производе аутомобиле или бицикле. У овом случају се анализира понашање свих домаћинстава и свих предузећа у погледу збира куповине аутомобила и збира производње аутомобила. Тако се истражује тржиште аутомобила и упоређује са тржиштем бицикла и добија одговор о релативном односу цена аутомобила и бицикла у односу на утрошене ресурсе. Дакле, микроекономија проучава свако тржиште за сваку робу и пружа шансу за резумевање целокупног репро-циклуса, производње, расподеле, и потрошње, у целој привреди у датом тренутку времена.