Ојлеров број (физика)

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ојлеров број је бездимензиона величина. Користи се при проучавању и дефинисању струјања флуида. Изражава однос локалног пада статичког притиска и кинетичке енергије, за јединицу запремине флуида. Ојлеров број изражава бројну карактеризацију губитака у струјању. У идеалном струјању флуида, без трења, Ојлеров број је једнак јединици, Eu = 1 (нема губитака).[1]

Коришћене физичке величине[уреди]

 • Основне
  • \ l је дужина [m]
  • \ m је маса [kg]
  • \ t је време [s]
 • Изведене
  • {\bold \mathrm v} је брзина [m/s]
  • {\ \rho} је густина [kg/m3]
  • \ p_1 је притисак у пресеку 1 (уз струју флуида) [kg/ms2]
  • \ p_2 је притисак у пресеку 2 (низ струју флуида) [kg/ms2]
  • \Delta\, p = p_1-p_2 је пад притиска, низ струју флуида [kg/ms2]
  • q = \frac{\rho\, \mathbf{v^2}}{2} је динамички притисак [kg/ms2]
  • C_p = \frac{\Delta{p}}{q} је коефицијенат притиска, без димензије [1]

Дефиниција[уреди]

Ојлеров број се дефинише као однос физичких величина, пада притиска низ струју и динамичке енергије флуида:

E_u = \frac{\Delta{p}}{\rho\,\mathbf{v^2}}\quad\Rightarrow\quad E_u = \frac{p_1-p_2}{\rho\, \mathbf{v^2}}

Пошто је, у проблематици расподеле притиска, дефинисан коефицијенат притиска у облику:[2]

C_p = \frac{\Delta{p}}{q}\quad\Rightarrow\quad C_p = 2\, \frac{\Delta{p}}{\rho\, \mathbf{v^2}}\quad\Rightarrow\quad C_p = 2\, E_u

произилази, на основу претходне једнакости, да бездимензијска анализа има исту природу као и коефицијенат притиска односно као и коефицијенти аеродинамичких и хидродинамичких сила.[3]

Референце[уреди]

 1. Монографије из Механике флуида, Приступљено 17. 4. 2013.
 2. Hidrodinamika, IV izdanje,str.6, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005.g., Svetislav M Čantrak
 3. Osnovi aerodinamičkih konstrukcija, prvi deo, pp. 113, Naučna knjiga, Beograd, 1950.g., Prof. univerziteta Miroslav Dr Nenadović dipl. ing.

Види још[уреди]