Покривач (математика)

Из Википедије, слободне енциклопедије

Дефиниција:

Покривачем скупа Y називамо произвољну породицу подскупова \mathbb{X} неког скупа X, тј. \mathbb{X}=\{X_i | i \in I\}, а Y \subset X ако важи:

Y \subset \bigcup_{i \in I} X_i, тј. ако сваки елемент скупа Y припада бар неком од чланова породице \mathbb{X}.

Специјално, ако за неко J \subset I, и нека потпородица \mathbb{X}'=\{X_j | j \in J\} сама чини покривач скупа Y, тада кажемо да је породица \mathbb{X}' потпокривач скупа Y.

Примена[уреди]

Покривач је појам који се највише користи у Теорији скупова и Топологији. У Реалној анализи под покривачем скупа подразумева се покривање неке криве интервалима.

Борел-Лебегова лема[уреди]

Главни чланак: Борел-Лебегова лема

Једна од познатијих теорема из Реалне анализе у чијем се доказу користе покривачи, је тзв. Борел-Лебегова лема.

Лема

Из сваког покривача отвореним интервалима, одсечка реалне праве [a, b] , може се издвојити коначан потпокривач.

Доказ

Означимо са X скуп свих оних тачака x за које важи да се одсечак [a,x] може покрити коначним бројем отворених интервала. Тај скуп X очигледно није празан, јер му припада најпре тачка a која према условима тврђења мора припадати неком отвореном интервалу. Потребно је доказати да и тачка b припада скупу X . Пошто скуп X није празан и ограничен је одозго, он мора имати супремум. Нека је y његов супремум. Ако претпостављамо да тачка b не припада том скупу, онда је x \leq y \leq b , те и y припада одсечку [a, b], па као и свака тачка тог сегмента, и y припада неком отвореном интервалу (\alpha, \beta). Тада за неко x важи: \alpha \leq x \leq y , јер би иначе то x било супремум скупа X. Интервал (\alpha, \beta) можемо придружити скупу X , зато што је могуће и одсечак [a,y] прекрити са коначним бројем отворених интервала. Међутим, ако би било y \neq b , тада би се између y и b нашло још чланова скупа X због отворености интервала (\alpha, \beta), што је у супротности са тиме да је y супремум скупа X. Због тога, и b припада скупу X , чиме смо доказали да се одсечак [a, b] може прекрити са коначним бројем отворених интервала, што је и тврђење леме.

Види још[уреди]

Литература[уреди]

 • Душан Аднађевић, Зоран Каделбург: Математичка анализа 1, Студентски трг, Београд, 1995.