Пређи на садржај

Taložne titracije — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
'''Taložne titracije''' se ubrajaju u [[volumetrijske metode analize|volumetrijske metode]], koje se zasnivaju na stvaranju teško rastvornih [[talog|taloga]], u toku [[titracija|titracije]]. Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi relativno je ograničen.<ref>Prof. dr Miloš B. Rajković (2007),Uvod u analitičku hemiju klasične osnove,Beograd;str.310 ISBN:978-86-901709-7-5</ref>Taložne titracije su ubrajaju u najstarije volumetrijske metode. Prvu taložnu titraciju uradio je [[Žozef Luj Ge-Lisak|Gej-Lisak]] 1832. godine, kako bi odredio količinu srebra prisutnog u novcu.[http://www.periodni.com/enig/volumetrijske_metode_analize.html Taložne Metode]
 
=== Uslovi taložne titracije ===
Da bi neka hemijska rekacija mogla da se primeni u taložnim metodama volumetrijske analize, potrebno je da ispuni sledeće uslove:
* reakcija treba da je brza(reakcije taloženja obično zahtevaju duže vreme), bez sporednih reakcija;
* jedinjenje koje se taloži treba da ima što manju vrednost [[proizvod rastvorljivosti|proizvoda rastvorljivosti]], kako bi se ispunio zakon kvantitativnosti;
* teško rastvorno jedinjenje koje nastaje u toku titracije mora da ima stalan stehiometrijski sastav;
* mora da postoji pogodan indikator za određivanje završne tačke titracije.<ref>dr Rajković B. Miloš, mr Ivana Sredović(2009), Praktikum iz analitičke hemije,Beograd;str.135 ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
 
=== Indikatori == =
Kod taložnih volumetrijskih metoda mogu se primeniti četiri vrste indikatora:
* Indikatori koji stvaraju obojeni talog([[kalijum hromat|kalijum-hromat]]);
* Indikatori koji stvaraju obojeni kompleks(gvožđe(III)-amonijum-sulfat);
* Adsorpcioni indikatori(fluorescein, dihlorfluorescein, metil violet);
* Redoks-indikatori(difenilamin);
 
=== Aparatura == =
Aparaturu za izvođenje taložnih titracije čine: [[File:Laboratorijska aparatura za titraciju.jpg|thumb|Laboratorijska aparatura za titraciju]]
* Dva erlenmajera;
* Bireta;
* Laboratorijska čaša;
 
=== Primena taložnih titracija ===
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, karbonata, hromata, cijanida, fosfata i drugih, pri čemu se kao [[standardni rastvor]] uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata. Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su cink, kobalt, nikl, srebro i indijum.
Ne mogu se upotrebiti one taložne reakcije pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]]. Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.
Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
 
== Metode taložne titracije ==
Taložne metode volumetrijske analize se mogu podeliti na dva načina:
* Na osnovu '''''primene titracionog sredstva''''':
# '''Argentometrija'''(titrant AgNO<sub>3</sub>);
# '''Merkurometrija''' (titrant Hg(I));
# '''Merkurimetrija''' (titrant Hg(II));
* Na osnovi '''načina odredjivanja završne tačke titracije''':
# '''''Metode bez upotrebe indikatora'''''
#* '''Gej-Lisakova''' (''J.L.Gay Lussac'') metoda - metoda bistre tačke;
#* '''Metoda po Libigu''' (''Liebeg'');
# '''''Metode sa upotrebom indikatora'''''
#* '''Morova'''(''K.F.Mohr'') metoda - metoda građenja drugog taloga [[volumetrijske metode analize|(direktna titracija)]];
#* '''Folhardova''' (''Volhard'') metoda (indirektna titracija);
#* '''Fajansova''' (''K.Fajans'') metoda (direktna titracija);
Redje se koriste i :
# Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom;
# Titracija uz redoks-indikator;
# Metode hidrolize;
 
=== [[Argentometrija]] ===
Argentometrijskim metodama se nazivaju one volumetrijske metode određivanja gde se titracija izvodi standardnim rastvorom srebro-nitrata kao titrantom, a kao titrand koriste se halogenidi, najčešće hloridi. Argentometrija je zasnovana na osnovnoj reakciji taloženja halogenida sa Ag<sup>+</sup>-jonom:
 
X<sup>-</sup> + Ag<sup>+</sup>↔AgX<sub>(s)</sub>
 
=== Gej-Lisakova metoda == =
[[File:Beli talog AgCl(srebro hlorida).jpg|thumb|Beli talog AgCl(srebro hlorida)]]
Ova metoda se ubraja među najvažnije taložne metode kod kojih se titriše bez upotrebe [[pH indikator|indikatora]]. Koristi se za odredjivanje Ag<sup>+</sup>-jona titracijom rastvora NaCl:
Talog AgCl koagulira i taloži se na dno posude u blizini završne tačke titracije.
 
=== Morova metoda ===
 
Morova metoda je metoda direktnog određivanja halogenida(X<sup>-</sup>, gde je X - [[halogeni elementi|halogeni element)]] [[standardni rastvor|standardnim rastvorom]] srebro-nitrata uz kalijum-hromat kao indikator, u neutralnim ili slabo baznim rastvorima:
CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> + 2Ag<sup>+</sup> → Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub><sub>(s)</sub> - reakcija završne tačke titracije
 
=== Folhardova metoda ===
[[File:Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.jpg|thumb|Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid]]
 
 
 
=== Fajansova metoda ===
 
Fajansova metoda titracije se zasniva na primeni adsorpcionih indikatora.Indikatorska reakcija se odigrava na površini taloga, pa se promena boje indikatora dešava na površini taloga usled adsorpcije. Titracije uz adsorpcione indikatore su brze i tačne. Njihova primena je ograničena na relativno mali broj taložnih reakcija kod kojih se koloidni talog brzo gradi.
 
=== Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom ===
 
Princip indikacije završne tačke titracije dodirnom reakcijom je u tome, da se nakon svakog dodatka titracionog sredstva uzme kap bistrog titrisanog rastvora iznad taloga i doda kap rastvora indikatora. Ako je sav titrisani sastojak staložen titracionim sredstvom, i ako je titraciono sredstvo u neznatnom višku, iznad taloga dodirom kapi rastvora sa kapi indikatora dolazi do karakteristične reakcije između titracionog sredstva i indikatora. Ta karakteristična reakcija indicira višak titracionog sredstva i time završnu tačku titracije.
 
=== Titracija uz redoks indikator ===
 
U ovoj grupi taložnih metoda, najpoznatiji je Kolthofov postupak titracije cinka rastvorom K<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] uz difenilamin kao indikator.
 
== Vidi još ==
 
*[[Analitička hemija]]
*[[Titracija]]
*[[Volumetrijske metode analize]]
 
== Reference ==
{{reflistрефлист}}
 
[[Kategorija:Titracija]]
44

измене