Списак дела Зорана Ђинђића

С Википедије, слободне енциклопедије
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Зоран Ђинђић (1952—2003), српски политичар и доктор филозофије, био је плодан аутор у више области друштвених и хуманистичких наука, филозофије, политикологије, социологије и социолошке теорије. Ово је селективна библиографија његових радова сачињена на основу потпуне библиографије објављене на сајту Фонда доктора Зорана Ђинђића.[1]


Књиге[уреди | уреди извор]

 • Субјективност и насиље, Настанак система у филозофији немачког идеализма, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, Изазови, 1982, друго издање Нови Сад, Дневник, 2003.
 • Јесен дијалектике, Карл Маркс и утемељење критичке теорије друштва, Младост, В Велика едиција идеја, 1987.
 • Југославија као недовршена држава, Књижевна заједница Нови Сад, Антхропос, 1988.
 • Србија ни на истоку ни на западу, Цепелин, 1996.

Чланци, есеји[уреди | уреди извор]

 • Карл Корш - проблеми рецепције марксизма - Гледишта, 1976.
 • Проблем методичког стуса критике - Видици, 1976.
 • Саморефлексија као јединство теоријског и практичног ума -Гледишта, 1976.
 • Шелингова антикритика Хегела - Гледишта, 1976.
 • Фихте: „Учење о науци“ - Трећи програм Радио Београда, 1977.
 • Криза практичне филозофије - Гледишта, 1977.
 • Марксов захтев за укидањем филозофије и проблеми једне теорије истрије - Гледишта, 1977.
 • Скорса Мануел: „Звона за Ранкас“ - Књжевна реч, 1977.
 • Веза филозофије и историјске епохе. Г. В. Ф. Хегел: „Логика“ -Књижевна реч, 1976
 • Белешка о П. А. Кропоткину - у књизи П. Кропткин: Записи једног револуционара
 • Лесзек Kolakowski: Лебен тротз Гесцхицхте - Књижевна реч, 1977.
 • Економија и олитика у „реално егзистирајућем социјализму“ - Књижевна реч, 1978.
 • Walter Бењамин. Предавања за филозофију револуције - Домети, 1977.
 • Нови ирационализам и филозофија - Књижевна рећ, 1977.
 • Дилтајева критика историјског ума и могућност необјективистичког модела сазнања - Предговор у књизи, Вилелм Дилтај: Заснивање духовних наука,1980.
 • Искушавање рубова смисла. Белешке уз Бењаминову „Еинбахнстрассе“ - Дело, 1980.
 • Напомене уз Кропоткинова писма - Дело, 1981.
 • Идејно порекло политичког тоталиризма. Шта Лењин, наводно, „дугује Бакуњину“ - Књижевне новине, 1982.
 • Треба ли бранити Рајха од њега самог? - Књижевна реч, 1982.
 • Деконструкција марксизма из његове саморефлексије. К. Ктосцх и примена „материјалистичког схватања историје“ на марксизам - Тхеориа, 1983.
 • Историја, криза наука и „свет живота“ у филозофији касног Хусерла - Трећи програм Радио Београда, 1984.
 • Обликовање душе - психологија једног комунистичког интелектуалца - Трећи програм Радио Београда,1983.
 • О Зукамповом „Белон програму“ - Трећи програм Радио Београда, 1984.
 • Петар Копоткин - непомућена вера у самоорганизовање народа - поговор у књизи : Петар Кропоткин - Анархизам и морал. Просвета, 1984.
 • В. Бонс - А. Хонеетх: Созиалфорсцхунг алс Критик - Трећи програм Радио Београда, 1984.
 • Граматика расплинуте субјективности - Књижевне новине, 1985.
 • Исходиште национализма. Над књигом Љубомира Тадића, Да ли је национализам наша судбина?- Књижевне новине, 1985.
 • Континуитет критике либерализма од Маркса до „франкфуртске школе“ -Тхеориа, 1985.
 • О секундарним ауторским правима - Књижевне новине,1985.
 • Песник међу рушевинама - НИН, 1985.
 • Држава је важна ствар - Књижевне новине, 1986.
 • Југославија је свећа која гори са оба краја - Књижевне новине, 1986.
 • Социјализам и структура социјалног деловања - Књижевне новине, 1986.
 • Криза политишке интеграције и феномен рефедуализма - Књижевне новине, 1986
 • Квадратура југословенскг круга - Књижевне новине, 1986.
 • Марксизам и либерализам - предлог за полемику - Тхеориа, 1986.
 • Миодраг Павловић: „Природни облик и лик“ - Књижевне новине, 1986.
 • Демократија као примена или као успостављена датост -Књижевне новине, 1987.
 • Игнацио де Лоуола: духовно витез борбене цркве - Предговор књизи : Игнацио де Лоуола: Начела језуита - Младост, 1987.
 • Ко је суверен у Југославији? - Књижевне новине, 1987.
 • Основна права и уставно-правна држава - Тхеориа, 1987.
 • Социјализам и грађанско друштво - дружбословне расправе, 1987.
 • Тешкоће с идентитетом - Књижевне новине, 1987.
 • Тезе о друштву и држави у социјализму - Књижевне новине, 1987.
 • Традиција и идентитет. - Књижевне новине, 1987.
 • Три варијанте „отворене опције“ - Књижевне новине, 1987.
 • Устав и „национално питање“ - Књижевне новине, 1987.
 • Заједница, природа, грађански рат - Хоббсе и Маркс - Центар за филозофију и друштвену теорију, 1987.
 • Друштвена криза или друштвена патологија - Гледишта, 1988.
 • Енотност али свобода - Нова ревија,1988.
 • Где је наша уставотворна моћ? - Књижевна реч,1988.
 • Ин меморијам. Милан Ковачевић (1938-1988) - Тхеориа, 1988.
 • Ко је чувар устава? - Књижевне новине,1988.
 • Које истине о пророди нашег политичког система откривају протестни скупови Срба и Црногораца - Борба,1988.
 • Парламент и репрезентација - Књижевна рећ,1988.
 • Позориште, ангажман, револуција и Брехтово позориште револуције - Идеје,1988.
 • Прахис-марксизам у његовој епохи - Тхеориа,1988.
 • Борба за симболе - Књижевне новине,1989.
 • Чекајући прави сукоб - Став, 1989.
 • Хајдегерова критика антропоцентризма - Гледишта,1989.
 • Још смо далеко од правог плурализма - Самоуправљање, 1989.
 • Југославија између Љубљане и Приштине - Књижевне новине,1989.
 • Југославија на југоистоку - Књижевне новине, 1989.
 • Ко је конзервативан у Југославији? - Књижевне новине, 1989.
 • Парадокси спојених судова - Став, 1989.
 • Власт, плурализам и опозиција - Став, 1989.
 • Директни шамар неолиберализма - Став, 1990.
 • Фунционалност диктатуре - Социологија, 1990.
 • Ланчана реакција - Став, 1990.
 • Национални прогтам српских комуниста. Одсуство идентитета и дефетизам - Став, 1990.
 • Партизани плурализма. Они су се за ово борили - Став, 1990.
 • Систем и моћ. Харизма против харизме - Став, 1990.
 • Сједињене југословенске државе - Став, 1990.
 • Стара и нова опозиција. Коме одговара мрак - Став, 1990.
 • Штампа и плурализам - Став, 1990.
 • Устав за Југославију? - Став, 1990.
 • Воајери, легалисти, патриоте - Став, 1990.
 • Историја криза наука и „свет живота“ у филозофији касног Хусрела- Поговор у књизи Едмуд Хусерл: Криза еврпоских наука и трансцедентаална феноменологија, 1991.
 • Из опозиционог угла. Победа апарата - Став, 1991.
 • Критика утоопијског ума. Реинхардт Коселлецк: Критика и криза -Овдје, 1991.
 • Лествица нашег пропадања - Став, 1991.
 • Шта хоће ЈНА? - Став,1991.
 • Грађанско друштво као животињско царство - НИН, 1992.
 • Грешка без поправке - Борба, 1992.
 • С вером у отрежњење - НИН, 1992.
 • Шта чека Србију. Од превише до премало - Став, 1992.
 • Време неизвесности. Просјачка елегија - Став, 1993.
 • Чекајући народ - НИН, 1993.
 • Хајдегерова фигура четворства у контексту проблема централизма - Филозофски годишњак, 1993.
 • Демократске традиције и савременост - Зборник Филозофско-књижевне школе у Крушевцу, 1994.
 • И ова Југославија је мртва држава -Телеграф, 1994.
 • О Србији, у Србији и Европи, после рата - Телеграф,1995.
 • Промене - сад! - НИН, 1995.
 • Демократија и ауторитарни систем - Филозофија и друштво, 1996.
 • Недемократска власт - клица потреса. Босна између демократије, диктатуре и распада - Наша борба,1996.
 • Србији су потребне промене. Србија и Европа. - Европа, 1996.
 • Све пропада осим деспотије. У очекивању јогурт контрареволуције - Наша борба,1996.
 • Као планете око сунца - Данас,1997.
 • Критика утопијског ума - Предговор књизи: Рајнхарт Козелек: Критика и криза - Плато, 1997
 • Програмске концепције уместо идеологија - Наша борба,1997.
 • Перманентна мобилизација креативаца. Победничка стратегија за Србију - Наша борба, 1997.
 • Персонална а не територијална права - НИН, 1998.
 • Права пре свега - НИН, 1998.
 • Нема лаких решења - Политика, 2001.
 • Неопходна промена српског колективног понашања - Профил, 2001.
 • Предлог договора о државном циљу. - Време, 2001.
 • На путу ка себи. Србиија данас, као и раније, није готова чињеница него шанса - НИН, 2002.
 • Недаће глобализације - НИН, 2002.
 • Писмо српској јавности. Оперишемо - без анестезије ! Операција успела, ако Србија сарађује! - Недељни телеграф, 2002.
 • Престићи регион - НИН, 2002.
 • Србија, Балкан и Европа - Међународна политка, 2002
 • Српске реформе и међународни утицај - Глас јавности, 2002.
 • Коначно успело хватање појединачности у мрежу општости -Златна греда, 2003.
 • Новинарска школа. Обликовање јавности кроз озбиљан новинарски приступ - Политика, 2003.
 • Престићи регион - НИН, 2003.

Референце[уреди | уреди извор]

 1. ^ Bibliografija Zorana Đinđića Архивирано на сајту Wayback Machine (25. октобар 2011), Приступљено 25. 4. 2013.