Шаблон:Надлежности ЕУ

Са Википедије, слободне енциклопедије
Надлежности Европске уније у односу на оне њених држава чланица[1]
Искључива надлежност
Заједничка надлежност
Споредна надлежност
Унија има искључиву надлежност да доноси директиве и закључује међународне споразуме када је то предвиђено законодавним актом Уније о …
 • царинској унији
 • успостављању правила конкуренције неопходних за функционисање унутрашњег тржишта
 • монетарној политици за државе чланице чија је валута евро
 • очувању морских биолошких ресурса у оквиру заједничке политике рибарства
 • заједничкој комерцијалној политици
 • склапању одређених међународних уговора
Државе чланице не могу вршити надлежност у областима у којима је то учинила Унија, а то су …
 • унутрашње тржиште
 • социјална политика, за аспекте дефинисане Консолидованим уговором.
 • економске, друштвене и територијалне
 • пољопривреда и рибарство, без очувања морских биолошких ресурса
 • животна средина
 • заштита потрошача
 • транспорт
 • трансевропске мреже
 • енергија
 • области слободе, безбедности и правде
 • заједничка забринутост за безбедност у питањима јавног здравља, за аспекте дефинисане овим Уговором
Спровођење надлежности Уније неће довести до тога да државе чланице буду спречене у вршењу својих надлежности у …
 • истраживању, технолошком развоју и свемиру.
 • развојној сарадњи, хуманитарној помоћи
Унија координира политике држава чланица или спроводи допуну њиховим заједничким политикама које нису обухваћене другде у …
 • координацији економских политика, политика запошљавања и социјалне политике
 • заједничкој спољној, безбедносној и одбрамбеној политици
Унија може да спроводи акције за подршку, координацију или допуну акција држава чланица у …
 • заштити и унапређењу здравља људи
 • индустрији
 • култури
 • туризму
 • образовању, омладини, спорту и стручном оспособљавању
 • цивилној заштити (превенција катастрофа)
 • административној сарадњи
 1. ^ Као што је наведено у у I наслову I дела консолидованог уговора о функционисању Европске уније