ATCvet kod QG51

Из Википедије, слободне енциклопедије
ATC kodovi
G Urogenitalni sistem i polni hormoni
G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici
G02 Drugi ginekologici
G03 Polni hormoni i modulatori genitalnog sistema
G04 Urologici
samo ATCvet
QG51 Antiinfektivi i antiseptici za intrauterinsku upotrebu
QG52 Proizvodi za bradavice i vime

ATCvet code QG51 Antiinfektivi i antiseptici za intrauterinsku upotrebu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju za veterinarske medicinske proizvode. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda za veterinarsku upotrebu. Podgrupa QG51 je deo anatomske grupe QG Genitourinarni sistem i polni hormoni.[1]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

QG51A Antiinfektivi i antiseptici za intrauterinsku upotrebu[уреди]

QG51AA Antibakterijski agensi[уреди]

QG51AA01 Oksitetraciklin
QG51AA02 Tetraciklin
QG51AX03 Amoksicillin
QG51AA04 Gentamicin
QG51AX05 Cefapirin
QG51AA06 Rifaksimin
QG51AA07 Cefkvinom
QG51AA08 Hlortetraciklin
QG51AA09 Formosulfatiazol

QG51AD Antiseptics[уреди]

QG51AD01 Povidon-jod
QG51AD02 Polikresulen
QG51AD03 Peroksi-acetatna kiselina
QG51AD30 Kombinacije antiseptika

QG51AG Antinfektivi i/ili antiseptici, kombinacije za intrauterinsku upotrebu[уреди]

QG51AG01 Prokaine benzilpenicilin, dihidrostreptomicin i sulfadimidin
QG51AG02 Benzilpenicilin, dihidrostreptomicin i sulfadimidin
QG51AG03 Tetraciklin, neomicin i sulfadimidin
QG51AG04 Ampicilin i oksacilin
QG51AG05 Ampicilin i kloksacilin
QG51AG06 Oksitetraciklin i neomicin
QG51AG07 Ampicilin i kolistin

Reference[уреди]

  1. „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.