Hibridni sistemi

Из Википедије, слободне енциклопедије

Hibridni sistemi nastaju integracijom dva ili više kompjuterskih informacionih sistema. Do danas je razvijeno više klasa hibridnih sistema, ali među osnovne ubrajaju se:

  • integracija sistema za podršku odlučivanju i ekspertnih sistema,
  • integracija ekspertnih sistema i neuronskih mreža,
  • globalna integracija više informacionih sistema.
  • noviji hibridni sistemi su dinamički sistemi koji u svome sastavu imaju i digitalni računar i analogne računare, povezane u jednu celinu, tako da efikasno obradjuju i diskretne i kontinualne veličine i promenljive funkcije, kao napr.hibridni sistem HRS-100.


Oblici integracije dva ili više kompjuterska informaciona sistema (digitalnog i analognog tipa u jednoj zajedničkoj celini ) međusobno se razlikuju po arhitekturnim rešenjima spajanja sistema.