Mehaničko kretanje

Из Википедије, слободне енциклопедије

Mehaničko kretanje' je najjednostavniје kretanje u prirodi. To je promena položaja nekog tela u odnosu na neko drugo telo koje se zove relativno ili uporedno telo. Svako kretanje ili mirovanje u prirodi je relativno, а nema apsolutnog mirovanja.

Elementi kretanja su:

  • putanja (linija) - telo prilikom kretanja opisuje stvarnu ili zamišljenu putanju tj. trajektoriju,
  • pređeni put - deo putanje koje telo pređe za određeno vreme, pređeni put se izražava mernim jedinicama,
  • proteklo vreme - vreme za koje telo pređe određeni put, izražavamo ga jedinicama vremena,
  • materijalna tačka- telo možemo prikazati materijalnom tačkom ako su njegove dimenzije manje od dužine puta kojim se telo kreћe.

Podela mehaničkog kretanja[уреди]

Prema obliku putanje mehaničko kretanje može biti:

Prema stalnosti brzine deli se na ravnomerno i neravnomerno.

Ravnomerno pravolinijsko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji, kada telo za iste vremenske intervale prelazi jednake dužine puta.

Neravnomerno pravolinijsko kretanje је kretanje tela po pravoj putanji kada telo za iste vremenske intervale prelazi različite dužine puta.

Brzina[уреди]

Brzina je karakteristika kretanje tela, u fizici obeležava se malim, pisanim latiničnim slovom V.

Brzina je brojno jednaka pređenom putu u jedinici vremena. Osnovna jedinica brzine je metar kroz sekundu - m/s, a koriste se i cm/s - centimetar kroz sekundu, km/s - kilometar kroz sekundu, km/h - kilometar kroz čas.Trenutna brzina je brzina u datom trenutku. Kod ravnomernog pravolinijskog kretanja trenutna brzina je jednaka srednjoj brzini zato sto se ne menja. Pri neravnomernom kretanju brzina se menja i zato racunamo srednju brzinu.

  • V - brzina V = s/t
  • s - pređeni put s = v*t
  • t - proteklo vreme t = s/v

Ukoliko postoji početna brzina onda trenutnu brzinu tela izračunavamo prema obrascu:

  • V = \sqrt {Vo+-2a*s}
  • Vo - početna brzina
  • a - ubrzanja m/s²