Oktanski broj

Из Википедије, слободне енциклопедије
Бројило са октанским бројем у САД-у

Oktanski broj je mjerilo određivanja kvaliteta goriva. Vrijednost oktanskog broja za izooktan (2,2,4-trimetil pentan) označena je sa 100, a n-heptana kao 0. Smjese ova dva ugljikovodika obilježene su brojčanim vrijednostima koje odgovaraju zapreminskom udjelu izooktana. Određivanje oktanskog broja se bazira na sposobnosti da sagorijeva ravnomjerno, tj. bez detonacija.[1]

Nа primjer: gorivo koje ima iste detonacione osobine kao i smjesa 90% izooktana i 10% heptana, imaće oktanski broj 90.

Pojava detonacije praćena je lupanjem u cilindru motora, a može doći i do zapaljenja smjese. Pri tome udarna snaga radi protiv klipa i djeluje kao kočnica, povećava temperaturu motora i skraćuje mu vijek trajanja. Oktanski broj zavisi od sastava goriva, a može se povećati dodatkom aditiva. Tomas Midglej je otkrio da tetraetil olovo ima antidetonacione osobine. Kako je olovo štetno za okolinu, pronađene su i neke zamjene (metanol, izopropanol, metil tercbutil eter, itd).

Bezolovni benzini danas sadrže tercijarni amilmetil eter (TAME) ili tercijarni butilmetil eter (MTBE).

Reference[уреди]

  1. Werner Dabelstein, Arno Reglitzky, Andrea Schütze and Klaus Reders "Automotive Fuels" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2007, Wiley-VCH, Weinheim.doi:10.1002/14356007.a16_719.pub2

Spoljašnje veze[уреди]