Rozenhanov eksperiment

Из Википедије, слободне енциклопедије

Rozenhanov eksperiment je bio pokušaj da se utvrdi sposobnost psihijatara u SAD-u da dijagnostikuju mentalna oboljenja i da se dovede u pitanje validnost psihijatrijskih dijagnoza. Pod uticajem R. D. Lenga i antipsihijatrije, Dejvid Rozenhan (eng. David Rosenhan) i još sedmoro kolega ili studenata su se u periodu između 1969. i 1972. godine dobrovoljno prijavili u osam različitih psihijatrijskih bolnica širom SAD-a tvrdeći dežurnom psihijatru da čuju glasove koji im govore reči "praznina", "tup" i/ili "tup udarac". Lažni pacijenti se nisu žalili ni na šta drugo. Svi su primljeni i ostali su u bolnicama između 9 i 52 dana, sa dijagnozom paranoidne shizofrenije. Čim su ušli na odeljenje, nastavili su da se normalno ponašaju. Uprkos tome, prepisivani su im lekovi, a osoblje im nije verovalo kada su govorili da im je bolje. Otpušteni sa sa dijagnozom paranoidne shizofrenije u remisiji. Većini je bilo preoručeno da nastave da piju lekove.

Rozenhan i kolege koje su učestvovale u eksperimentu nazvali su ovo iskustvo dehumanizujućim. Sa njima se nije razgovaralo, dnevno su bili u kontaktu sa lekarima i osobljem manje od deset minuta, i gotovo da ih niko nije posećivao.

Nakon obljavljivanja rezultata u časopisu Nauka (eng."Science") januara 1973. pod naslovom "Biti zdrav na nezdravim mestima" (eng. "On being sane in insane places") izbio je skandal. Rozenhan je tvrdio da su psihijatrijske bolnice skladišta za ljude koje niko ne želi i niko ne razume, i da lekari i osoblje ne smeju da zaborave da njihovi pacijenti nisu samo zbir simptoma već nesrećna ljudska bića.


Eksperiment sa pseudopacijentima[уреди]

Osam pseudopacijenata (Rozenenhanovi saradnici koji su namerno odabrani da budu što različitiji, a svi nedvojbeno zdravi) dobrpovoljno su se prijavili psihijatriskim bolnicama u pet američkih država. Tokom psihijatriske procene su tvrdili da čuju glasove koji su prilično nejasni ali ipak mogu da razaberu reči: praznina "empty", tup "dull" i tup udarac "thud".

Pseudopacijenti se nisu žalili ni na jedan drugi problem i osim što su dali lažne podatke o svom trenutnom zaposlenju i lažna imena, na sva ostala pitanja su davali tačne odgovore.

Pseudopacijenti su bili student na postdiplomskim studijama psihologije, tri psihologa, pedijatar, moler, domaćica i psihijatar (među pseudopacijentima koji su otišli u bolnice je bio i sam Dejvid Rozenhan.

Po prijemu pseudopacijenti su se ponašali normalo i čak su tvrdili da više ne čuju glasove u glavi.

Na kraju je sam Dejvid Rozenhan izjavio da je jedini način da se izađe iz pshijatrjske bolnice da kažete kako: jeste ludi, ali vam je sad bolje.

Sedmoro ih je otpušteno sa dijagnozom da su šizofreničari (tačnije:šizofrenija u remisiji), a jedna osoba sa dijagnozom bipolarnog poremećaja. U proseku su u bolnicama proveli 19 dana (najmanje 7, a najviše 52).

Nijedan pseudopacijent nije otkriven od strane osoblja u bolnicama iako su ih neki pacijenti otkrili

Tokom njihovog boravaka, osoblje je mnoge njihove navike i aktivnosti tumačilo kao pojavne oblike mentalnih poremećaja. Činjenicu da je jedan pseudopacijent pravio beleške, psihijatar je protumačio kao kompulsivnu aktivnost i iz toga je izveo patologiju.

Eksperiment bez pacijenata[уреди]

Za ovaj eksperiment, Rozenhan je iskoristio poznatu pshihijatrijsku bolnicu u kojoj se i sprovodila obuka studenata psihijatrije i usvršavanje pshihijatara sa zavidnim iskustvom. Ta bolnica je posle objavljivanja rezultata prvog eksperimenta utvrdila da se to kod njih nikada ne bi desilo. Sa rukovodstvom bolnice je dogovoreno da u periodu od tri meseca Rozenhan pošalje pseudopacijente, a bolnica će na kraju perioda objaviti spisak pseudopacijenata koje su otkrili.

Na kraju perioda bolnica je saopštila da je otkrila 41 "uljeza" te da sumnja na dodatnih 42.

Zapravo, Rozenhan nije poslao ni jednog pseudopacijenta i svi odbijeni su bili pravi pacijenti.

Potonje studije su potvrdile da digagnostički proces primenjivan u SAD-u ima ozbiljne nedostatke.

Reference[уреди]

On Being Sane in Insane Places

Spoljašnje veze[уреди]

Star of life.svg     Молимо Вас, обратите пажњу на важно упозорење
у вези са темама из области медицине (здравља).