ATP Vojvodina

S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Autobuska stanica preduzeća "ATP Vojvodina" u Industrijskoj zoni jug u Novom Sadu

Auto-transportno preduzeće Vojvodina (skraćeno ATP Vojvodina) osnovano je 1945. godine kao saobraćajni centar državnog automobilskog preduzeća Srbije za Vojvodinu. u 1970. godini preduzeće je zapošljavalo 825 radnika i raspolagalo sa 100 autobusa i približno toliko teretnih vozila. Te godine dobijena je Oktobarska nagrada Novog Sada, povodom 25 godina uspešnog rada. Preduzeće je reorganizovano 1978. godine, kada nastaju posebna preduzeća za pojedine delatnosti: Vojvodinašped, Vojvodinaturs, 25. maj, ATP Vojvodina. Pravni sledbenik i bazno preduzeće je ATP Vojvodina.