Elektronsko učenje

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Elektronsko učenje se može definisati kao proces prenošenja znanja i veština elektronskim putem uz korišćenje odgovarajućih računarskih aplikacija, tj. namenskih programa, i okruženja u procesu učenja. Te aplikacije i procesi obuhvataju učenje preko veb-a, računara, u digitalnim učionicama, a sadržaji se prenose preko interneta, intra-neta/ekstraneta, audio i video traka, satelitske televizije...

Prelazak na elektronsko učenje nikako ne znači odbacivanje postojećeg sadržaja za podučavanje/obučavanje, već samo poboljšanje postojećeg obrazovnog materijala, odnosno njegovo osavremenjavanje.

Prenosive vrste sadržaja koje se koriste u elektronskom učenju čine:

  • Word dokumenti, Adobe Acrobat datoteke, kao i sve ostale datoteke;
  • Veb sadržaji (HTML, Shockwave, JAVA itd.);
  • Kontinualni ili streaming medijumi (RealVideo, MP3 audio, NetShow);
  • Autorizovani nastavni sadržaji u vidu tzv. izvršnih kursvera (engl. co-urseware).

Da bi elektronsko učenje bilo moguće, najpre je potrebno da se nastavni sadržaj učini dostupnim preko Interneta ili intraneta. To se postiže izradom veb stranice sa odgovarajućim materijalom za obuku koji korisnik može da preuzme. Osim toga, složen sistem elektronskog učenja zahteva čitav niz komponenti u koje spadaju:

  • Proces registracije – kreiranje jedinstvene lozinke (identifikacio-nog broja) za svakog učesnika u procesu elektronskog učenja, čime se omo-gućava njegov pristup sistemu;
  • Kontrola aktivnosti – davanje mogućnosti korisnicima da pristupe onim sadržajima i funkcijama koji odgovaraju njihovim ulogama u procesu učenja, čime se postiže da sve aktivnosti unutar sistema budu zabele-žene i praćene;
  • Okruženje koje podržava učenje – omogućavanje korisnicima da među-sobno komuniciraju, učestvuju u nastavi i postavljaju pitanja svojim pre-davačima/instruktorima;
  • Testiranje i ocenjivanje – merenje uspešnosti u savladavanju znanja i veština;
  • Praćenje procesa nastave i formiranje baze podataka za upravljanje i administriranje sa mogućnošću pravljenja raznovrsnih izveštaja – beleženje svih aktivnosti vezanih za učenje, koje će se potom koristiti za razne izveštaje.

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]