Pređi na sadržaj

Moldavska ćirilica

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Moldavska ćirilica je pismo koje je zvanično korišćeno za pisanje na moldavskom jeziku od 1924—1932. i od 1938—1989. u Moldaviji. Danas je zvanično u upotrebi u Pridnjestrovlju[1]. Ovo pismo bitno se razlikuje od rumunske ćirilice, jer se ugledala na rusku azbuku i ne treba ga sa njom poistovećivati.

Azbuka[uredi | uredi izvor]

Slovo Latinični ekvivalent Ime na moldavskom IPA
a a a /a/
b b be /b/
v v ve /v/
g g, gh ge /g/
d d de /d/
e e, ie e /e/, /je/
ž j že /ʒ/
ӂ g ӂe /dʒ/
z z ze /z/
i i, ii i /i/
й i йe /j/
k c, ch ka /k/
l l le /l/
m m me /m/
n n ne /n/
o o o /o/
p p pe /p/
r r re /r/
s s se /s/
t t te /t/
u u u /u/
f f fe /f/
h h ha /h/
c ţ ce /ʦ/
č c (ce, ci) če /ʧ/
š ş še /ʃ/
ы â, î ы /ɨ/
ь i i kurtэ /◌ʲ/
э ă э /ə/
ю iu ю /ju/, /ʲu/
я ea, ia я /ja/, /ʲa/

Primer teksta[uredi | uredi izvor]

Naš jezik

Na latinici Na ćirilici

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veșnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeșnici.

Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng și care-o cântă
Pe la vatra lor țăranii.

Răsări-va o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastrэ-й o komoarэ
Ыn adыnkurь ыnfundatэ
Un širag de pяtrэ rarэ
Pe mošie revэrsatэ.

Limba noastrэ-й fok če arde
Ыntr-un nяm, če fэrэ veste
S-a trezit din somn de moarte
Ka vitяzul din poveste.

Limba noastrэ-й frunzэ verde,
Zbučumul din kodriй vešničь,
Nistrul lin, če-n valurь perde
Aй lučeferilor sfešničь.

Limba noastrэ-й limbэ sfыntэ,
Limba vekilor kazaniй,
Kare o plыng ši kare o kыntэ
Pe la vatra lor cэraniй.

Rэsэri-va o komoarэ
Ыn adыnkurь ыnfundatэ,
Un širag pяtrэ rarэ
Pe mošie revэrsatэ.

Vidi još[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ (jezik: engleski) Istorija moldavskog (rumunskog) jezika. Arhivirano na sajtu Wayback Machine (17. avgust 2017)