Proporcija

Izraz proporcija određuje određeni odnos:

  • u matematici koeficijent proporcije,
  • u anatomiji u odnosima delova tela,
  • u muzici odnose između pojedinih intervala i taktova,
  • u estetici odnosi veličine i dužine naročito prikladne za oko,