Пропорција

Израз пропорција одређује одређени однос: