Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tehnološki fakultet
Tehnološki fakultet, Leskovac.JPG
Nova zgrada Tehnološkog fakulteta
Tipdržavni
Osnivanje1979.
AfilijacijaUniverzitet u Nišu
Dekanprof.dr Ljubiša Nikolić
LokacijaLeskovac,  Srbija
Veb-sajtTehnološki fakultet Univerziteta u Nišu

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu je visokoobrazovna i naučno-istraživačka institucija, koja organizuje i realizuje osnovne, master i doktorske akademske studije.

Istorijat[uredi]

Tehnološki fakultet u Leskovcu nastao je kao potreba privrede jugoistočne Srbije za kadrovima sa visokim obrazovanjem iz oblasti hemijskih, prehrambenih i tekstilnih tehnologija. Oktobra 1979. godine, Tehnološki fakultet počinje sa radom, kao deveti fakultet Univerziteta u Nišu.[1] Oktobra 1979. godine, Tehnološki fakultet počinje sa radom, kao deveti fakultet Univerziteta u Nišu. Upisao je prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom u četvorogodišnjem trajanju. Početkom školske 1986/1987. godine usvojen je novi nastavni plan. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju. 1994. godine Tehnološki fakultet nastavlja sa radom na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac). Školske 2002/2003. godine usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u trajanju od pet godina.[2]Školske 2003/2004. godine skraćeno je trajanje studija na četiri godine. Nastava se odvija po ovom programu do 2007/2008. godine kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoj Republike Srbije akreditovalo je 2014. godine Tehnološki fakultet kao državni fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka - hemijske i procesne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i tekstilne tehnologije za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Delatnost[uredi]

Obrazovna delatnost[uredi]

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri akreditovana nivoa studija u okviru akademskih studija:

 • Osnovne akademske studije,
 • Master akademske studije i
 • Doktorske sudije.

Osnovne akademske studije[uredi]

Studije traju osam semestara i realizuju se kroz tri studijska programa

Hemijske tehnologije sa tri studijska područja[uredi]
 • Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo,
 • Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo,
 • Ekološko inženjerstvo.
Prehrambena tehnologija i biotehnologija sa dva studijska područja[uredi]
 • Prehrambena tehnologija,
 • Biotehnologija.
Tekstilne tehnologije sa dva studijska područja[uredi]
 • Tekstilno inženjerstvo,
 • Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda.[3]

Master akademske studije[uredi]

Studije traju dva semestra na istim studijskim programima kao i osnovne akademske studije. U toku 2015. godine akreditovan je studijski program na engleskom jeziku na master akademskim studijama: Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima.

Doktorske studije[uredi]

Studije traju tri godine i njihova realizacija se odvija na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo.[4]

Naučno-istraživačka delatnost[uredi]

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoj Republike Srbije akreditovalo je 2014. godine Tehnološki fakultet u Leskovcu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka - hemijske i procesne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i tekstilne tehnologije. Naučno-istraživački rad na Tehnološkom fakultetu obavlja se u laboratorijama, koje su opremljene savremenim aparatima i uređajima. U naučna istraživanja uključeni su nastavnici i saradnici Fakulteta, stipendisti Ministarstva i studentu doktorskih studija.

Organizacija[uredi]

Katedre[uredi]

 • Katedra za organsko-tehnološke nauke
 • Katedra za hemijske nauke
 • Katedra za hemijsko-inženjerske nauke
 • Katedra za prehrambeno-biotehnološke nauke
 • Katedra za tekstilne nauke
 • Katedra za matematičko-tehničke nauke.

Akreditovane laboratorije[uredi]

Laboratorije Fakulteta su opremljene savremenom naučnoistraživačkom opremom koja se, osim za potrebe nastavnog procesa, koristi za realizaciju naučnoistraživačkih projekata u oblasti hemisjke i procesne tehnologije, biotehnologije, prehrambene i tekstilne tehnogogije. U laboratorijama se realizuje veliki broj istraživanja i za privredne subjekte iz regiona sa kojima Fakultet ostvaruje dugogodišnju saradnju.

 • Laboratorija za hemiju i tehnologiju 1
 • Laboratorija za hemiju i tehnologiju 2
 • Laboratorija za prehrambeno i biohemijsko inženjerstvo
 • Laboratorija za mikrobiologiju
 • Laboratorija za fizičko-hemijske nauke
 • Laboratorija za tehnologiju bioaktivnih prirodnih sirovina i proizvoda
 • Laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta tekstilnih sirovina i proizvoda
 • Laboratorija za tekstilna istraživanja
 • Laboratorija za fizička merenja, atestiranja i kontrolu tehnoloških procesa
 • Laboratorija za dizajn tekstila
 • Laboratorija za tekstilno i polimerno inženjerstvo
 • Laboratorija za hemijsko inženjerstvo
 • Laboratorija za ekologiju
 • Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja tekstila
 • Laboratorija za spektroskopiju
 • Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja
 • Laboratorija za kompjuterski podržano procesno inženjerstvo (hemijsko, biohemijsko, tekstilno, prehrambeno i farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda) 1
 • Laboratorija za kompjuterski podržano procesno inženjerstvo (hemijsko, biohemijsko, tekstilno, prehrambeno i farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda) 2
 • Laboratorija za masenu spektrometriju
 • Laboratorija za neoransku analizu
 • Laboratorija za mikroskopiju.

Izdavačka delatnost[uredi]

U okviru izdavačke delatnosti Tehnološki fakultet izdaje sledeće publikacije:

 • udžbenike (osnovne udžbenike i pomoćne udžbenike),
 • skripte,
 • monografije i naučne knjige,
 • naučno-stručni časopis,
 • zbornike radova sa simpozijuma,
 • zbornike izvoda radova sa simpozijuma i
 • ostale publikacije.

Tehnološki fakulet u Leskovcu izdaje časopis Advanced Technologies koji se publikuje dva puta godišnje.[5] Organizator je tradicionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Savremene tehnologije i privredni razvoj, koji se održava svake druge godine. Fakultet izdaje Zbornik izvoda radova i Zbornik radova Savremene tehnologije i privredni razvoj.[6]

Biblioteka[uredi]

Tehnološki fakultet u Leskovcu obezbeđuje studentima biblioteku, čitaonicu i prostorije sa računarima. Biblioteka je upisana u registar biblioteka 1996. godine kao organizaciona jedinica Tehnološkog fakulteta, članica je Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji od osnivanja Zajednice i korisnica KoBSON-a (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku) od 2001. godine. Organizacija i rad biblioteke uređeni su Statutom Fakulteta, Pravilnikom o sistematizaciji poslova i Pravilnikom o radu biblioteke Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.

Reference[uredi]

 1. ^ Rakić, Hranislav. Tehnološki fakultet u Leskovcu : 1979-1989. - Leskovac :Tehnološki fakultet, 1990. 
 2. ^ Stojković, Živan (2004). Tehnološki fakultet u Leskovcu : Dvadesetpet godina (1979–2004). Leskovac: Tehnološki fakultet. str. 35. ISBN 978-86-82367-52-9. 
 3. ^ Lazić, Miodrag. Informator o studijama na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Leskovac : Tehnološki fakultet, 2011. str. 5—15. ISBN 978-86-82367-90-1. 
 4. ^ Davidović, Olgica (2015). Pola veka Univerziteta u Nišu : Fifty Yaers of University of Niš : 1965-2015. Niš. str. 202—209. ISBN 978-86-7181-086-9. 
 5. ^ „Advanced Technologies”. 
 6. ^ „Zbornik radova „Savremene tehnologije i privredni razvoj. 

Literatura[uredi]

 • Rakić, Hranislav. Tehnološki fakultet u Leskovcu : 1979-1989. - Leskovac :Tehnološki fakultet, 1990. 

Spoljašnje veze[uredi]