Пређи на садржај

Nacionalni centar za digitalizaciju

С Википедије, слободне енциклопедије

Nacionalni centar za digitalizaciju (NCD) je konzorcijum sastavljen od vodećih srpskih (i bivših jugoslovenskih) kulturnih i naučnih institucija, osnovan sa ciljem analize i rešavanja problema digitalizacije kulturne i naučne baštine.

Od pokretanja inicijative za osnivanje Nacionalnog centra za digitalizaciju (NCD) 2002. godine, osnovna ideja je bila da se formira konzorcijum vodećih kulturnih i naučnih ustanova koje su uključene u digitalizaciju nasleđa. Trenutno, konzorcijum čine:

U NCD-u saradnja je usmerena na:

  • Koorodinaciju rada i protok ideja među ustanovama koje se bave digitalizacijom
  • Usaglašavanje strategije i prioriteta projekata digitalizacije
  • Praćenje svetskih standarda i projektovanje odgovarajućih standarda na nivou naše države za digitalizaciju, stručnu obradu, čuvanje i prezentaciju nacionalnog kulturno-naučnog nasleđa
  • Započinjanje procesa digitalizacije nacionalne baštine, istrajavanje u njegovom sprovođenju i blagovremena priprema planova migracije već digitalizovanih podataka u slučaju pojave novih tehnologija

Za postizanje ovih ciljeva sprovode se sledeće aktivnosti:

  • Organizovanje godišnjih nacionalnih konferencija Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine
  • Izdavanje časopisa Pregled NCD-a, u elektronskoj i papirnoj formi
  • Razvoj predloga nacionalnih standarda u oblasti digitalizacije nasleđa
  • Razvoj modela distribuiranih informacionih sistema i specifičnog programskog okruženja za realizaciju standarda u digitalizaciji
  • Međunarodna saradnja sa sličnim institucijama, posebno sa Inicijativom za digitalizaciju u jugoistočnoj Evropi (SEEDI)