Глаголски прилог садашњи

С Википедије, слободне енциклопедије
Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Глаголски прилог садашњи је прост и неличан глаголски облик који означава радњу која се врши истовремено или паралелно са радњом коју одређује. У реченици је обично прилошка одредба за начин. Гради се само од несвршених глагола. Добија се од 3. лица множине презента и наставка -ћи у инфинитиву.

Примери[уреди | уреди извор]

Инфинитив Треће лице множине презента Глаголски прилог садашњи
Цртати Цртају Цртајући
Носити Носе Носећи
Ићи (-ћи је у инфинитиву) Иду Идући (-ћи је у глаголском прилогу садашњем)

Погрешни облици овог прилога долазе као последица непознавања његовог грађења. Често се чује да неко каже махајући, уместо машући, дихајући, уместо дишући, викајући уместо вичући и тако даље.

Спољашње везе[уреди | уреди извор]