Плусквамперфекат

Из Википедије, слободне енциклопедије
Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Плусквамперфекат или давно прошло време (од латинског plus quam perfectum »више од прошлог«) је прошло време које постоји у већини индоевропских језика. Користи се да опише догађај који се десио пре неке друге прошле радње.

Давно прошло време у српском језику[уреди]

Постоје два начина грађења овог времена у српском језику.

1. Од облика перфекта помоћног глагола бити и радног глаголског придева.

Лице Једнина Множина
1. сам био даровао смо били даровали
2. си био даровао сте били даровали
3. је био даровао су били даровали


2. (ређе) Од облика имперфекта помоћног глагола бити и радног глаголског придева.

Лице Једнина Множина
1. бејах / бех даровао бејасмо / бесмо даровали
2. бејаше / беше даровао бејасте / бесте даровали
3. бејаше / беше даровао бејаху / беху даровали