Девизне резерве

С Википедије, слободне енциклопедије

Девизне резерве чине страну активу која се налази под контролом монетарних власти и налази се на располагању монетарним властима за потребе директног финансирања неравнотеже у платном билансу, индиректног регулисања неравнотеже путем интервенција на девизном тржишту ради утицаја на девизни курс и за остале потребе.

Девизне резерве државе у ширем смислу се састоје од девизних резерви централне банке и девизних резерви пословних банака. Оне, између осталог, служе за обезбеђење међународне ликвидности земље, остваривање задатака монетарне политике и за лакши приступ међународним тржиштима капитала.

Ниво девизних резерви је показатељ квалитета економске политике и инвестиционе климе, тако да је адекватан ниво девизних резерви важан и за одржање поверења међународне јавности.

Девизне резерве централне банке[уреди | уреди извор]

Девизне резерве централне банке могу да чине:

  • потраживања Народне банке Србије на иностраним рачунима,
  • ефективни страни новац,
  • хартије од вредности,
  • специјална права вучења и резервна позиција код Међународног монетарног фонда и
  • злато и други племенити метали.

Девизним резервама управља монетарни одбор централне банке.

Девизне резерве пословних банака[уреди | уреди извор]

Девизне резерве пословних банака чине: ефективни страни новац у трезорима банака, хартије од вредности и девизе на рачунима у иностранству које банке поседују.

Види још[уреди | уреди извор]