Монетарна политика

Из Википедије, слободне енциклопедије

Монетарна политика је скуп правила, прописа, мера и инструмената којима се у монетарној сфери друштвене репродукције регулише ниво, структура и динамика новчане масе, као и циркулација новца у прометним каналима репродукције.

Монетарна политика представља примењену научну област која се састоји из емисионе, кредитне и девизне политике, а уско је повезана са фискалном политиком у склопу финансијске, односно макроекономске политике.

Eкспанзивна монетарна политика је оријентисана на давање олакшица за функционисање банкарског система и тржишта новца. (смањење камата за кредите, на пример) Доприноси оживљавању економије у земљи.

Рестриктивна монетарна политика је оријентисана на ограничавање тражње за новцем и кредитима и утиче на смањење кредитне активности пословних банака.

Монетарну политику утврђује и спроводи централна банка. У Србији је то Народна банка Србије.Види још[уреди]