Дискретна Фуријеова трансформација

Из Википедије, слободне енциклопедије

Дискретна Фуријеова трансформација или ДФТ јесте Фуријеова трансформација дискретног и коначног (или периодичног) сигнала. Дискретна Фуријеова трансформација је тиме и специјални облик Z-трансформације код које се z налази на јединичном кругу. Често се користи при обради дигиталних сигнала, а најпознатији алгоритам за то је брза фуријеова трансформација (FFT, Fast Fourier Transformation, енгл.).

Дискретна Фуријеова трансформација може да послужи такође за апроксимацију (у одређеним случајевима и реконструкцију) функције која одговара сигналу или као имплементација дигиталних филтера.

Путем инверзне Фуријеове трансформације се из Фуријеових коефицијената склапа излазни сигнал, а повезивањем ДФТ и инверзне ДФТ можемо да манипулишемо фреквенцијама (налази примену при еквилајзерима и филтерима).

Дефиниција[уреди]

Узмимо да је R комутативан, унитаран прстен, у којем је број N јединица. Даље, у R је w јединични корен.

За вектор c=(c_0,\dots,c_{N-1})\in R^N је дискретна фуријеова трансформација \hat c на следећи начин дефинисана:

\hat c_k = \sum_{j=0}^{N-1} w^{\,j\cdot k}\cdot c_j за k=0,\dots,N-1

А за \hat c_k, инверзна фуријеова трансформација је

c_k = {1\over N}\sum_{j=0}^{N-1} w^{-j\cdot k}\cdot \hat c_j за k=0,\dots,N-1

ДФТ и ИДФТ у комплексном домену[уреди]

У комплексном домену користимо w= e^{{2*\pi*k} \over n }, \quad k=0,1,\ldots, n-1.

Онда је ДФТ за c\in\Bbb C^N: \hat c_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathrm{i}\cdot\frac{jk}{N}}\cdot c_j за k=0,\dots,N-1,

а ИДФТ за \hat c\in\Bbb C^N: c_k=\frac 1 N \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi \mathrm{i}\cdot\frac{jk}{N}}\cdot \hat c_j за k=0,\dots,N-1

ДФТ и ИДФТ у реалном домену[уреди]

Рачуница у реалном домену је:


\hat c_{N-k} 
= \sum_{j=0}^{N-1}e^{-2\pi \mathrm{i} \cdot\frac{j(N-k)}{N}} \cdot c_j
= \sum_{j=0}^{N-1}e^{-2\pi \mathrm{i} \cdot(\frac{jN}{N}-\frac{k}{N})} \cdot c_j
= \sum_{j=0}^{N-1}e^{-2\pi \mathrm{i} \cdot(\frac{jN}{N})}e^{2\pi \mathrm{i} \cdot(\frac{k}{N})} \cdot c_j
= \sum_{j=0}^{N-1}e^{-2\pi \mathrm{i} \cdot j}e^{2\pi \mathrm{i} \cdot(\frac{k}{N})} \cdot c_j

Ојлеров идентитет гласи: e^{2 \pi \mathrm{i}}=1. Такође важи \overline{e^{\mathrm{i}\phi}}=e^{-\mathrm{i}\phi} и \overline{z_1+z_2}=\overline{z_1} + \overline{z_2}.

Стога можемо још упростити израз:


\hat c_{N-k}
= \sum_{j=0}^{N-1}1 \cdot e^{2\pi \mathrm{i} \cdot(\frac{k}{N})} \cdot c_j
= \sum_{j=0}^{N-1}e^{2\pi \mathrm{i} \cdot\frac{k}{N}} \cdot c_j
= \sum_{j=0}^{N-1}\overline{e^{-2\pi \mathrm{i} \cdot\frac{k}{N}}} \cdot c_j
= \overline{\hat c_{k}}


Што ће рећи, \hat c\in\Bbb C^N није реалан, али само N независних вредности (уместо 2N).

За ИДФТ можемо закључити следеће: Уколико за \hat c\in\Bbb C^N важи \hat c_{N-k}=\overline{\hat c_k} за све k=0,\dots,N-1, онда је ИДФТ реалан вектор c\in\R^N.

Померање и скалирање у времену и фреквенцији[уреди]

Ако је сигнал периодичан, онда није битно да ли трансформишемо у опсегу 0,\dots,N-1 или k,\dots,N-1+k. Индексна променљива j треба да обухвати N опсег, али није битно где он почиње односно где се завршава (ово важи само за случај да је сигнал периодичан, тј. да се вектор k,\dots,N-1+k периодично понавља). Присетимо се: за w важи w^N = 1. Онда w^{N+k} = w^N \cdot w^k = 1 \cdot w^k = w^k.

У пракси често желимо да разлика у индексима буде истовремено и разлика у времену или раздаљини два мерења

t_n = nT, n=1-M,\dots,N-M, T је периода нашег мерења.

Често желимо и да коефицијентима доделимо фреквенцију тако да су центриране око 0

\omega_n:=2\pi\frac{n}{NT}, n=1-K,..., N-K, K је негде у близини \frac{N}{2}.

Узмимо неку функцију f којој додељујемо x\in\Bbb C^N тако да x_n=f(t_n).

ДФТ је онда y_n=\hat f(\omega_n)=F(\omega_n).

Из тога следи:


F(\omega_n)=\sum_{j=1-M}^{N-M}e^{-2\pi \mathrm{i}\frac{njT}{NT}}x_j
=\sum_{j=1-M}^{N-M}e^{-\mathrm{i}\,\omega_n\cdot t_j}f(t_j)

а ИДФТ је


f(t_n)=x_n=\frac1N \sum_{j=1-K}^{N-K}e^{-2\pi \mathrm{i}\frac{nkT}{NT}}y_j
=\frac1N \sum_{j=1-K}^{N-K}e^{\mathrm{i}\omega_j\cdot t_n}F(\omega_j)

Примери[уреди]

Пример филтера[уреди]

Ситуација: Звук који желимо да снимимо има следећи облик (када би га снимао аналоган микрофон): Dft signal originalan.gif

Пошто је наш микрофон дигиталан, ми можемо само да снимимо појединачне вредности. На нашем компјутеру добијамо: Dft signal diskretan.gif

Наш циљ је да избацимо све фреквенције које су „тише“ (тј. које имају амплитуду) од 1 V. Прво правимо табелу:

<math>t_i =\,</math>0.5000  0.6000  0.7000  0.8000  0.9000  1.0000  1.1000  1.2000  1.3000  1.4000
<math>f(t_i) =\,</math>12.5000  10.0995  7.6644  6.8554  9.7905  13.5000  11.7546  7.4815  8.2905  12.0636

Имамо 10 вредности на 1 секунду, што ће рећи периода нашег мерења је T = 0.1\,, а фреквенција freq = \frac{1}{T} = 10 Hz. Стога ми можемо да реконструишемо талас до 5 Hz. Уколико у нашем оригиналном сигналу има фреквенција виших од 5 Hz онда ће наша реконструкција имати грешку. Али, као и увек у животу, човек мора бити оптимистичан те ћемо ми претпоставити да нема виших фреквенција (то је уосталом и један од разлога зашто компакт-диск има фреквенцију од око 41 kHz; људско ухо може да региструје тек до 20 kHz!).

Следи израчунавање \omega_i\,. Нас занимају само вредности везане за позитивне индексе:


n = 1-K,\ldots,N-K; K = N / 2 = 5;\,

n = -4,\ldots, 5\,N \cdot T = 10 \cdot .1 = 1

\omega_0 = 2\pi\frac{0}{NT} = 0, \omega_1 = 2\pi, \omega_2=4\pi, \ldots, \omega_5=10\pi

Сада имамо све вредности и можемо да почнемо са рачунањем:


F(\omega_0 = 0) = \sum_{j=0}^{N-1=9} e^{ -\mathrm{i} \cdot 0 \cdot t_j } \cdot f(t_j )
= \sum_{j=0}^{9} f(t_j) = 100 = y_0 = {\hat c}_0

F(\omega_1 = 2\pi) = \sum_{j=0}^{N-1=9} e^{ -\mathrm{i} \cdot 2\pi \cdot t_j } \cdot f(t_j) = \ldots = 0 -3.5\mathrm{i} = y_1 = {\hat c}_1F(\omega_2 = 4\pi) = \sum_{j=0}^{N-1=9} e^{ -\mathrm{i} \cdot 4\pi \cdot t_j } \cdot f(t_j) = \ldots = 15 +0\mathrm{i} = y_2 = {\hat c}_2

Израчунавање осталих коефицијената иде аналогно, те ћемо их овде само навести као резултате:


F(\omega_3 = 6\pi) = 2.5 - 3\mathrm{i} = y_3 = {\hat c}_3

F(\omega_4 = 8\pi) = 6.7586e-14 + 2.8240e-14i = y_4 = {\hat c}_4

Имамо {\hat c}\,, сада желимо да избацимо све превише „тихе“ тонове. Требају нам c_k\,:


c = {\hat c} / N \Rightarrow c_i = {\hat c}_i / 10

c_i:\, 10 -0.35i 1.5 - 0i 0.25 - 0.3i 0 + 0i


Знамо да важи: c_0 = a_0, c_{i>0} = \frac{1}{2}(a_i - b_i \mathrm{i}). На тај начин можемо да израчунамо a_i\, и b_i\,:


a_0 = 10\,

a_1 - b_1 \mathrm{i} = -0.7 \mathrm{i} \Rightarrow a_1 = 0, b_1 = 0.7\,

Остале амплитуде:

a_2 = 3\,
a_3 = 0.5\,
b_3 = 0.6\,
a_4 = b_4 = 0\,

Из a_4=b_4 = 0\, можемо да закључимо да фреквенција од 4 Hz нема у нашем сигналу. Често је врло згодно навести све амплитуде у графикону. Амплитуда A_k\, за неку фреквенцију k је A_k = \sqrt{(a_k^2 + b_k^2 )}. У нашем случају наш фреквентни спектрум изгледа овако:

Dft signal amplitude.gif

Све a_i\, и b_i\, за које важи \sqrt{(a_i^2 + b_i^2 )} < 1 избацујемо и на крају добијамо реконструисану и обрађену функцију:

f(t) = 10 + 3\cos(2 \omega t)\,

Dft signal obradjen.gif

Сада можемо да поново да израчунамо f(t_i)\, или да се послужимо ИДФТ и тако прерађен сигнал снимимо у меморију.

Пример у C-у[уреди]

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <complex.h>

#define pi 3.14159265
#define N 1000
#define T 0.001
#define FREQ 25

double my_function (double t )
{
     /* violina svira ton od 25 Hz */
     double ugaona_brzina = 2 * pi * FREQ;
     return 5 + 10 * cos(ugaona_brzina * t) + 15 * cos(2 * (ugaona_brzina * t) ) 
            + 20 * sin (3 * (ugaona_brzina * t) );

}

complex double get_fourier_coef (double omega_n, double* t, double* f )
{
     complex double coeff = 0;

    int k = 0;

    for (k = 0; k < N; k ++ )
    {
        // f[k] == f(t[k] );
        coeff += cexp (- I * omega_n * t[k]) * f[ k] ;
    }
    return coeff;
}

int main()
{
    double t[N];
    double omega[N];
    double f[N];

    double a[N/2+1];
    double phi[N/2+1];
    int n = 0;

    complex double coeff[N];
    
    /* pripremi vektore t i f_t -> nas signal je f_t !*/
    t[0] = 0;
    f[0] = my_function (t[0] );
    omega[0] = 0;

    for (n = 1; n < N; n ++ )
    {
        omega[n] = 2 * pi * n / (N * T );
        t[n] = n * T;
        f[n] = my_function (t[n] );   
    }

 
    /* izracunavanje koeficijenata */
    for (n = 0; n < N/2+1; n ++ )
    {
        coeff[n] = get_fourier_coef (omega[n], t, f );
        if (cabs(coeff[n]) > 0.1 ){
            printf ("# Koeficijent %d: %e * e^i*%e\n", n, cabs(coeff[n]), carg(coeff[n]) ); 
        }
    }
    
    

    /* krece inverzija: */     
    a[0] = cabs(coeff[0]) / N;
    phi[0] = 0;
    for (n = 1; n < N/2+1; n++ )
    {
        if (cabs(coeff[n]) > 0.1 )
        {
            // c = 1/2 (a + ib ), zato a = 2 * |c|, b == 0 
            a[n] = 2 * cabs(coeff[n]) / N; 

            if (abs (carg(coeff[n])) > 0.001 )
            {
                phi[n] = carg(coeff[n] );
            }
             else 
            {
                phi[n] = 0;
            }
        } 
        else 
        {
            a[n] = 0;
            phi[n] = 0;
        }
    }


    /* predstavljanje rezultata: */
    printf ("Nasa rekonstrukcija:\n f (t) = %e", a[0] );
    for (n = 1; n < N/2+1; n++ )
    {

        if (a[n] )
        {
            if (phi[n] )
            {
                printf (" + %e * cos (%d * (2 * pi * t + %e) )", a[n], n, phi[n] );
            }
            else
            {
                printf ("+ %e * cos (%d * 2 * pi * t )", a[n], n );
            }
        }
    }
    printf ("\n" );
    

    return 0;
}

Референце[уреди]

 • Brigham, E. Oran (1988). The fast Fourier transform and its applications. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-307505-2. 
 • Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Buck, J. R. (1999). Discrete-time signal processing. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-754920-7. 
 • Smith, Steven W. (1999). „Chapter 8: The Discrete Fourier Transform”. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing (Second ed.). San Diego, Calif.: California Technical Publishing. ISBN 978-0-9660176-3-2. 
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein (2001). „Chapter 30: Polynomials and the FFT”. Introduction to Algorithms (Second ed.). MIT Press and McGraw-Hill. pp. 822-848. ISBN 978-0-262-03293-3.  esp. section 30.2: The DFT and FFT, pp. 830-838.
 • P. Duhamel, B. Piron, and J. M. Etcheto (1988). „On computing the inverse DFT”. IEEE Trans. Acoust., Speech and Sig. Processing 36 (2): 285-286. doi:10.1109/29.1519 
 • J. H. McClellan and T. W. Parks (1972). „Eigenvalues and eigenvectors of the discrete Fourier transformation”. IEEE Trans. Audio Electroacoust. 20 (1): 66-74. doi:10.1109/TAU.1972.1162342 
 • Bradley W. Dickinson and Kenneth Steiglitz (1982). „Eigenvectors and functions of the discrete Fourier transform”. IEEE Trans. Acoust., Speech and Sig. Processing 30 (1): 25-31. doi:10.1109/TASSP.1982.1163843 
 • F. A. Grünbaum (1982). „The eigenvectors of the discrete Fourier transform”. J. Math. Anal. Appl. 88 (2): 355-363. doi:10.1016/0022-247X(82)90199-8 
 • Natig M. Atakishiyev and Kurt Bernardo Wolf (1997). „Fractional Fourier-Kravchuk transform”. J. Opt. Soc. Am. A 14 (7): 1467-1477. doi:10.1364/JOSAA.14.001467 
 • C. Candan, M. A. Kutay and H. M.Ozaktas (2000). „The discrete fractional Fourier transform”. IEEE Trans. on Signal Processing 48 (5): 1329-1337. doi:10.1109/78.839980 
 • Magdy Tawfik Hanna, Nabila Philip Attalla Seif, and Waleed Abd El Maguid Ahmed (2004). „Hermite-Gaussian-like eigenvectors of the discrete Fourier transform matrix based on the singular-value decomposition of its orthogonal projection matrices”. IEEE Trans. Circ. Syst. I 51 (11): 2245-2254. doi:10.1109/TCSI.2004.836850 
 • Shamgar Gurevich and Ronny Hadani (2009). „On the diagonalization of the discrete Fourier transform”. Applied and Computational Harmonic Analysis 27 (1): 87-99. arXiv:0808.3281. doi:10.1016/j.acha.2008.11.003. preprint at 
 • Shamgar Gurevich, Ronny Hadani, and Nir Sochen (2008). „The finite harmonic oscillator and its applications to sequences, communication and radar”. IEEE Transactions on Information Theory 54 (9): 4239-4253. arXiv:0808.1495. doi:10.1109/TIT.2008.926440. preprint at 
 • Juan G. Vargas-Rubio and Balu Santhanam (2005). „On the multiangle centered discrete fractional Fourier transform”. IEEE Sig. Proc. Lett. 12 (4): 273-276. doi:10.1109/LSP.2005.843762 
 • J. Cooley, P. Lewis, and P. Welch (1969). „The finite Fourier transform”. IEEE Trans. Audio Electroacoustics 17 (2): 77-85. doi:10.1109/TAU.1969.1162036 
 • F.N. Kong (2008). „Analytic Expressions of Two Discrete Hermite-Gaussian Signals”. IEEE Trans. Circuits and Systems –II: Express Briefs. 55 (1): 56-60. doi:10.1109/TCSII.2007.909865 

Види још[уреди]