Милош Јевтић

С Википедије, слободне енциклопедије
Милош Јевтић
Милош Јевтић, 2005. године
Датум рођења(1936-09-30)30. септембар 1936.(87 год.)
Место рођењаГорња Буковица
 Краљевина Југославија

Милош Миша Јевтић (Горња Буковица, 30. септембар 1936) српски је новинар, књижевник и публициста.

Јевтић је аутор дуговечне емисије „Гост Другог програма” Радио Београда и колекције „Одговори” коју чине више од 200 књига.

Биографија[уреди | уреди извор]

Рођен је 30. септембра 1936. го­ди­не у Гор­њој Бу­ко­ви­ци, крај Ваљева, у учи­тељ­ској по­ро­ди­ци. Основ­ну шко­лу учио је у Гор­њој Бу­ко­ви­ци и Вра­го­ча­ни­ци а гим­на­зи­ју у Ка­ме­ни­ци и Ва­ље­ву, где је 1954. ма­ту­ри­рао. Књи­жев­ност је дипломирао на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Универзитета­ у Бе­о­гра­ду. Ра­дио је нај­пре у Кул­тур­но-про­свет­ном ве­ћу Ју­го­сла­ви­је. Ка­сни­је је био, пр­во, се­кре­тар Кул­тур­но-про­свет­не за­јед­ни­це Бе­о­гра­да, а по­том Кул­тур­но-про­свет­не за­јед­ни­це Ср­би­је. У Ра­дио Бе­о­гра­ду је ра­дио од 1974. до 2001, го­ди­не, ка­да је пен­зи­о­ни­сан.[1]

За новинарски рад, Јевтић је добио Октобарску награду града Београда, Вукову награду, Златни беочуг и награде РТВ Београд и Удружења новинара Србије за животно дело.[2]

Референце[уреди | уреди извор]

Спољашње везе[уреди | уреди извор]