Модус поненс

С Википедије, слободне енциклопедије

У логици, модус поненс је једноставан валидан, облик аргумента. Често се употребљава. Следећег је облика:

Ако P, онда Q.
P.
Следи, Q.

Записано у нотацији логичких оператора:

где представља логичко тврђење (да је Q тачно).

Модус поненс се може записати и на следећи начин:

Аргумент има две премисе. Прва је ако-онда, условно тврђење, да из P следи Q (P имплицира Q). Друга премиса је да је P, антецедент условног тврђења тачно. Из ове две премисе се може логички закључити да и Q мора бити тачно.

Следи пример логичког закључивања које има облик модус поненса:

Ако напољу пада киша, понећу кишобран.
Напољу пада киша.
Стога, понећу кишобран.

Чињеница да је аргумент валидан не значи да је било који од исказа у њему истинит; валидност модус поненса нам говори да закључак мора бити истинит уколико су све премисе истините.

Образложење преко таблице истинитости[уреди | уреди извор]

Тачност модус поненса у класичној двосмијерној логици може се јасно показати употребом таблице истинитости.

p q pq
T T T
T F F
F T T
F F T


У инстанцама модус поненса претпостављамо као премису да је pq тачно и да је p тачно. Само један ред у таблици истинитости - први - задовољава ова два услова (p and pq). У том реду q је такође тачно. Према томе, кад год је pq тачно и p тачно, q такође мора бити тачно.

Види још[уреди | уреди извор]