Ekonomska geologija

Из Википедије, слободне енциклопедије

Ekonomska geologija je nauka koja se bavi proučavanjem mineralnih resursa, kao delom prirodnih resursa, njihovom valorizacijom, odnosno vrednovanjem i proračunom ekonomskih efekata korišćenja mineralnih resursa.

Ekonomska geologija je samostalna geološka, naučna disciplina koja se bavi kompleksnim ekonomskim ocenjivanje ležišta i sagledavanjem tehničko-ekonomskih i drugih uslova osvajanja ležišta mineralnih sirovina.

Ekonomska geologija obuhvata:

  1. geološko-ekonomsku ocenu
  2. ocenu rezultata geoloških istraživanja
  3. efektivnost geoloških istraživanja