Perjodat

Из Википедије, слободне енциклопедије
Jump to navigation Jump to search
Jon metapejodata, IO4-

Perjodat je anjon koji se sastoji od joda i kiseonika. Postoje dve forme perjodata, metaperjodat IO4 i ortoperjodat IO65−. Perjodat je konjugovana baza perjodatne kiseline. U neutralnoj i slabo kiseloj sredini uglavnom je prisutan IO4 u ravnoteži sa manjom količinom H4IO6. U baznoj sredini se formira H3IO62−, kao i neki drugi joni.[1][2]

Slično sa teluri, a za razliku od lakših halogena, jod teži da formira heksakoordinatna jedinjenja, te su joni oblika HnIO6(5−n)- visoko zastupljeni. Tetrakoordinatne jedinice, kao što je IO4, su takođe uobičajene za jod. Lakši halogeni moju da formiraju jedino tetrakoordinatne molekule, npr. perhlorat.

Natrijum metaperjodat se može formirati oksidacijom natrijum jodida sa natrijum hipohloritom.

Primeri[уреди]

Reference[уреди]

  1. ^ Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3. изд.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-175553-6. 
  2. ^ Holleman A. F.; Wiberg E. (2001). Inorganic Chemistry (1st изд.). San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-352651-5. 

Literatura[уреди]