Redoks titracija

Из Википедије, слободне енциклопедије

Redoks titracija (oksidaciono-redukciona titracija) je tip titracije baziran na redoks reakciji između analita i titranta. U redoks titraciji se mogu koristiti redoksni indikator i/ili potenciometar.[1][2][3][4][5][6]

Primeri[уреди]

Jedan primer redoks titracije je tretiranje rastvora joda sa redukujućim agens i koristeći skrob kao indikator. Jod formira intenzivno plav kompleks sa skrobom. Jod (I2) se može redukovati do jodida (I) npr. tiosulfatom (S2O32−), i kad se sav jod potroši plava boja nestaje. Ovo se naziva jodometrijskom titracijom.

Literatura[уреди]

  1. Нешић, С. & Вучетић, Ј. 1988. Неорганска препаративна хемија. Грађевинска књига: Београд.
  2. Рајковић, М. Б.; et al. (1993). Аналитичка хемија. Београд: Савремена администрација. 
  3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
  4. J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
  5. T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
  6. D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Vidi još[уреди]