Redoks titracija

С Википедије, слободне енциклопедије

Redoks titracija (oksidaciono-redukciona titracija) je tip titracije baziran na redoks reakciji između analita i titranta. U redoks titraciji se mogu koristiti redoksni indikator i/ili potenciometar.[1][2][3][4][5][6]

Primeri[уреди | уреди извор]

Jedan primer redoks titracije je tretiranje rastvora joda sa redukujućim agens i koristeći skrob kao indikator. Jod formira intenzivno plav kompleks sa skrobom. Jod (I2) se može redukovati do jodida (I) npr. tiosulfatom (S2O32−), i kad se sav jod potroši plava boja nestaje. Ovo se naziva jodometrijskom titracijom.

Literatura[уреди | уреди извор]

  1. ^ Нешић, С. & Вучетић, Ј. 1988. Неорганска препаративна хемија. Грађевинска књига: Београд.
  2. ^ Рајковић, М. Б.; et al. (1993). Аналитичка хемија. Београд: Савремена администрација. 
  3. ^ R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
  4. ^ J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
  5. ^ T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
  6. ^ D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Vidi još[уреди | уреди извор]