Медицинске специјалности

С Википедије, слободне енциклопедије

Медицинске специјалности посебне су гране медицине које се у свакој земљи, посебним правилником, утврђују одлуком Министарства здравља.[1]

Правилник о специјализацијама[уреди | уреди извор]

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника утврђује се:

 • Врста специјализација и ужих специјализација
 • Дужина трајање специјализације и садржина специјализација и ужих специјализација
 • Програм обављања специјализација, односно ужих специјализација
 • Начин обављања специјалистичког стажа и полагање специјалистичког испита
 • Састав и рад испитних комисија
 • Услови које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса, односно, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, за обављање специјалистичког стажа
 • Услови и начин признавања времена проведеног на раду као дела специјалистичког стажа
 • Образац индекса и дипломе о положеном специјалистичком испиту, односно положеном испиту из уже специјализације.

Специјализације за докторе медицине[уреди | уреди извор]

Доктори медицине могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама медицине, односно областима здравствене заштите, које трају од три до шест година:

 1. интерна медицина;
 2. интернистичка онкологија;
 3. инфектологија;
 4. педијатрија;
 5. неурологија;
 6. психијатрија;
 7. дечја неурологија;
 8. дечја и адолесцентна психијатрија;
 9. гинекологија и акушерство;
 10. општа хирургија;
 11. абдоминална хирургија;
 12. васкуларна хирургија;
 13. грудна хирургија;
 14. ортопедска хирургија и трауматологија;
 15. дечја хирургија;
 16. неурохирургија;
 17. пластична, реконструктивна и естетска хирургија;
 18. максилофацијална хирургија;
 19. урологија;
 20. кардиохирургија;
 21. ургентна медицина;
 22. анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија;
 23. оториноларингологија;
 24. офталмологија;
 25. дерматовенерологија;
 26. физикална медицина и рехабилитација;
 27. општа медицина;
 28. медицина рада;
 29. радиологија;
 30. радијациона онкологија;
 31. нуклеарна медицина;
 32. патологија;
 33. судска медицина;
 34. медицинска микробиологија;
 35. клиничка биохемија;
 36. клиничка фармакологија;
 37. лабораторијска медицина;
 38. имунологија;
 39. хигијена;
 40. епидемиологија;
 41. социјална медицина;
 42. спортска медицина;
 43. трансфузијска медицина;
 44. ваздухопловна медицина;
 45. медицинска статистика и информатика;
 46. палијативно збрињавање.

Специјализације за докторе стоматологије[уреди | уреди извор]

Доктори стоматологије могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама стоматологије, односно областима здравствене заштите, које трају од три до пет година:

 1. превентивна и дечја стоматологија;
 2. болести зуба и ендодонција;
 3. стоматолошка протетика;
 4. парадонтологија и орална медицина;
 5. ортопедија вилица;
 6. орална хирургија;
 7. максилофацијална хирургија ,
 8. медицинска статистика и информатика.

Специјализације за дипломиране фармацеуте и магистре фармације[уреди | уреди извор]

Дипломирани фармацеути и магистри фармације могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама фармације, односно областима здравствене заштите, које трају од две до четири година:

 1. клиничка фармација;
 2. медицинска биохемија;
 3. токсиколошка хемија;
 4. санитарна хемија;
 5. испитивање и контрола лекова;
 6. фармакотерапија;
 7. фармацеутска технологија;
 8. контрола и примена лековитих биљака;
 9. социјална фармација;
 10. медицинска статистика и информатика.

Специјализације за дипломиране фармацеуте - медицинске биохемичаре и магистре фармације[уреди | уреди извор]

Дипломирани фармацеути - медицински биохемичари и магистри фармације - медицински биохемичари могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама фармације, односно областима здравствене заштите, које трају од три до четири година:

 1. фармакотерапија;
 2. медицинска биохемија;
 3. санитарна хемија;
 4. токсиколошка хемија;
 5. медицинска статистика и информатика.

Извори[уреди | уреди извор]

 1. ^ Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 110/12 - УС и 119/12)

Литература[уреди | уреди извор]

 • Smith, Margot W. Physician's Specialties and Medical Trade Areas: An Application of Central Place Theory. Papers and Proceedings of Applied Geography Conferences, Vol. 9, West Point NY 1986.
 • Smith, Margot W. A Guide to the Delineation of Medical Care Regions, Medical Trade Areas and Hospital Service Areas. Public Health Reports, 94:3:247 May 1979
 • Smith, Margot W. The Economics of Physician Location, Western Regional Conference, American Association of Geographers, Chicago, Illinois, 1979
 • Smith, Margot W. The Distribution of Medical Care in Central California: a Social and Economic Analysis, Thesis, School of Public Health, University of California, Berkeley, 1977 - 1004 pages

Спољашње везе[уреди | уреди извор]