Beopetrol

S Vikipedije, slobodne enciklopedije

"Beopetrol" je preduzeće za trgovinu naftom i naftnim derivatima.

Benzinska stanica Beopetrola

Društveno preduzeće „Beopetrol“ formirano je 7. decembra 1990. godine odvajanjem OOUR-a INA-trgovina Beograd od matičnog preduzeća INA čije je sedište bilo u Zagrebu, Republika Hrvatska. Odvajanju je prethodila odluka hrvatske vlade kojom su INA-u proglasili za hrvatsko javno (državno) preduzeće. Društveno preduzeće INI Beograd priključili su se i OOUR-i u Novom Sadu i Prištini i poslovne jedinice u Kraljevu, Svetozarevu (današnja Jagodina) i Nišu, kao i predstavništva rafinerija Rijeka i Zagreb i Autotrans - Rijeka. DP INA Beograd 1992. godine preimenovano je u DP „Beopetrol“, a 1997. godine je donete odluka o transformaciji u Akcionarsko društvo „Beopetrol“ AD.

"Beopetrol“ je bio drugi po veličini distributer motornih goriva u Srbiji i sa 180 benzinskih stanica kontrolisao oko 25 odsto domaćeg tržišta naftnih derivata. Srpsko preduzeće „Beopetrol“ je oktobra 2003. godine kupila ruska Naftna kompanija "Lukoil". Novo preduzeće je poslovalo pod nazivom, najpre kao "Lukoil-Beopetrol" AD, a potom kao "Lukoil Srbija". Pred Trgovinskim sudom u Beogradu hrvatska INA je pokrenula spor osporavajući vlasništvo nad imovinom „Beopetrola“.